LỄ MẸ MÂN CÔI 2021

LỄ MẸ MÂN CÔI 2021

LỄ MẸ MÂN CÔI 2021

TỪ LỜI CHÚA ĐẾN CUỘC SỐNG

Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân

Lời Chúa: BÀI ĐỌC I: St 3, 9-15. 20; BÀI ĐỌC II: Rm 5, 12. 17-19;

PHÚC ÂM: Lc 1, 26-38

Bài học: “Kinh Mân Côi - lời kinh cuộc đời”

Nếu có một lời kinh có thể gói trọn cuộc đời thì ta có thể nói đó là lời Kinh Mân Côi. Lời kinh này không phải là lời kinh của Đức Mẹ như có người vẫn nghĩ nhưng là lời kinh bắt nguồn từ chính lời truyền tin của sứ thần Gabriel. Lời kinh này chứa đựng 4 mầu nhiệm Vui – Sáng – Thương – Mừng, trong đó gồm tóm những biến cố quan trọng nhất trong cuộc đời của Chúa Giêsu và của Mẹ Maria. Vì thế, lời kinh ấy vừa là lời kinh cuộc đời của Chúa và cũng là lời kinh cuộc đời của mỗi chúng ta!

Quả thế, suy niệm Kinh Mân Côi giúp ta đọc lại chương trình cứu độ của Chúa. Chương trình này được thực hiện nhờ cuộc nhập thể của Ngôi Hai Thiên Chúa, được hoàn thành nhờ cuộc phục sinh của Người và đang tiến tới giai đoạn hoàn tất. Chương trình ấy, như bài đọc thứ nhất diễn tả, đã được Thiên Chúa khai mở ngay sau khi tổ tông Ađam và Eva sa ngã mà ta gọi đó là “tiền Tin mừng”: “Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó, người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì sẽ rình cắn gót chân người” (St 3,15). “Tiền Tin mừng” này là lời báo trước cho Tin mừng mà thiên sứ Gabriel truyền tin cho Đức Maria qua lời chào thật đặc biệt: “Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ” (Lc 1,28). Đây chính là lời mở đầu của Kinh Mân Côi và qua đó cho ta thấy sự xuất hiện và vai trò của Đức Maria trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Đối diện với ý định của Chúa về việc chọn mình làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Đức Maria đã phải thật can đảm và phó thác mới dám thưa tiếng “Xin vâng”, một quyết định mà Mẹ đánh đổi bằng cả mạng sống. Từ lúc đó, Mẹ đón nhận chương trình của Chúa vào chính cuộc đời của mình. Cũng từ đó, đời Mẹ gắn chặt với Chúa Giêsu và làm một với Con yêu dấu. Chúa rong ruổi khắp nơi để loan Tin mừng, Mẹ cũng theo bước Chúa; Chúa vất vả gian nan, Mẹ luôn kề bên Chúa; Chúa chết đau đớn thì trái tim Mẹ cũng nát tan; Chúa về trời vinh quang thì Mẹ cũng được về trời với Chúa. Tất cả đều được chứa đựng trong lời kinh Kinh Mân Côi đơn sơ! 

Nếu như cuộc đời, với những yếu đuối và bất toàn, khiến chúng ta cảm thấy chán nản thì Kinh Mân Côi lại chính là cách để chúng ta tìm lại niềm vui và hy vọng. Đó là điều mà thánh Phaolô nhắn nhủ để thêm động lực đức tin cho chúng ta: “Bởi tội của một người mà sự chết đã thống trị do một người đó, thì những người lãnh được ân sủng và ơn huệ dồi dào bởi đức công chính, càng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một người là Ðức Giêsu Kitô” (Rm 5,17). Giáo huấn này mời gọi chúng ta đừng gắn bó đời mình trong tội nhưng thay vào đó là gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu. Lẽ dĩ nhiên là muốn gắn bó với Chúa Giêsu, ta phải biết về cuộc đời của Chúa. Cuộc đời của Chúa thì lại có nhiều biến cố mà những biến cố ấy đều có nơi các mầu nhiệm suy ngắm của Kinh Mân Côi. Mỗi một mầu nhiệm của Kinh Mân Côi đều hướng tâm trí ta về cuộc đời của Chúa Giêsu. Từ đó, cuộc đời của Chúa sẽ khắc sâu vào đời ta để khiến suy nghĩ, hành động và cuộc đời ta hoạ lại cách sống của Chúa. Đó là cả một hành trình theo Chúa để được biến đổi nên giống Người. Trong hành trình này, Mẹ Maria, như xưa đã theo sát Chúa Giêsu, cũng theo sát chúng ta để giúp đời ta hoạ lại cách chân thực nhất cuộc đời của Chúa!

Trong bối cảnh những ngày đầu của Tháng Mân Côi, ngày lễ hôm nay nhắc chúng ta, ngoài thánh lễ, rước lễ, chầu Thánh Thể, biết liên kết cuộc đời mình với Chúa bằng suy niệm Kinh Mân Côi mỗi ngày. Đừng chỉ đọc suông cho nhanh hay cho nhiều nhưng hãy xướng mầu nhiệm lên, rồi dừng lại một chút để suy nghĩ về mầu nhiệm ấy, liên tưởng đến những gì Chúa đã trải qua, dâng cho Chúa những gì ta đang gặp phải, rồi thưa lên với Chúa những tâm tình mà ta được đánh động ngay lúc ấy. Cùng lúc đó, ta hãy xin Đức Mẹ giúp ta cảm nhận được những điều mà Chúa Giêsu đã trải qua cũng như những gì mà Người muốn dạy bảo ta để ta thi hành trong cuộc sống mình. Đọc Kinh Mân Côi như thế là cách để chúng ta hoạ lại cuộc đời của Chúa nơi chính bản thân để mỗi ngày chúng ta nên giống Chúa hơn nhờ lời nói đáng yêu, nhờ suy nghĩ chín chắn và nhờ hành động cách khôn ngoan ngay chính. Đó là chúng ta đang biến đời mình thành lời kinh tuyệt đẹp dâng kính Chúa và Mẹ Maria.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con khắc ghi lời Mẹ Maria dạy là siêng năng suy gẫm Kinh Mân Côi để đời con được hoạ nên giống Chúa hơn mỗi ngày. Amen.

Thực hành: Cố gắng dành giờ đọc Kinh Mân Côi hằng ngày.