CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM B - “Nói hay nhưng làm cũng phải giỏi”

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM B -  “Nói hay nhưng làm cũng phải giỏi”

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM B

TỪ LỜI CHÚA ĐẾN CUỘC SỐNG

Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân

Lời Chúa: BÀI ĐỌC I: Đnl 6, 2-6; BÀI ĐỌC II: Dt 7, 23-28;

PHÚC ÂM: Mc 12, 28b-34

Bài học: “Nói hay nhưng làm cũng phải giỏi”

Trong kinh nghiệm sống với nhau, người ta rất ngại những người chỉ giỏi nói mà làm chẳng đâu vào đâu. Thậm chí, có người nói thì hay nhưng làm lại tệ. Cách sống đó chỉ có thể dối gạt người ngoài vì họ không hiểu rõ về người đó. Còn đối với người đã biết về người đó hoặc đang sống với đó thì họ chỉ mong người đó một điều, đó là đừng chỉ nói hay nhưng làm phải giỏi!

Với lời dạy của Chúa Giêsu, người luật sĩ trong Tin mừng hôm nay đã phải xác nhận: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh” (Mc 12,32-33). Lời ông rất chí lý. Để đáp lại, Chúa Giêsu nói một câu thật đặc biệt về ông ta: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu” (Mc 12,34). Ta có thể hiểu đó là lời Chúa khen ông thấu tình đạt lý. Tuy nhiên, qua lời đó, ta thấy rõ là ông mới “ở gần” Nước Chúa chứ chưa “ở trong”. Từ đó, ta hiểu rằng Chúa đang nhắc ông nói được như trên thì hay rồi nhưng cũng phải thực thi những điều mình nói mới có thể đạt tới hạnh phúc. Quả thế, giới răn mến Chúa yêu người không chỉ là một lý thuyết để nghiên cứu hay thuyết giảng trên môi miệng nhưng còn phải được biểu lộ qua hành động cụ thể hằng ngày. Đây không phải là điều mới mẻ nhưng đã được Chúa tuyên bố từ trong Cựu ước: “Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết sức ngươi” (Đnl 6,5). Tuy nhiên, giới răn ấy được Chúa Giêsu kiện toàn qua việc biến việc mến Chúa và yêu người thành một giới răn duy nhất là: “Ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó” (Mc 12,29-31). Như thế, mến Chúa yêu người có sự liên kết không thể tách rời!

Khi dạy con người giới răn tuyệt hảo ấy, Chúa Giêsu đã thi hành cách trọn vẹn bằng cả cuộc đời dấn thân và hy sinh vì yêu đến cùng. Bởi thế, tác giả thư Do Thái trong bài đọc thứ hai cho ta thấy Chúa Giêsu đã nói hay và làm tuyệt giỏi. Người rao giảng về giới răn yêu thương và đã minh chứng cho điều Người nói bằng cái chết vì yêu. Nhờ đó, Người trở nên mẫu gương và động lực cho chúng ta (x. Dt 7,23-28). Nếu ngay lúc này và ngay hôm nay, chúng ta cảm thấy điều Chúa dạy là khó thì có lẽ ta cần nhớ lời tác giả thư Do Thái nói mà thêm động lực để sống yêu thương. Có hai động lực. Thứ nhất là vì Chúa Giêsu “có thể cứu độ cách vĩnh viễn những ai nhờ Người mà đến với Thiên Chúa” (Dt 7,25). Thứ hai là vì “Người hằng sống để chuyển cầu cho chúng ta” (Dt 7,25). Điều đó có nghĩa là Chúa Giêsu là Đấng có đủ sức mạnh để giúp chúng ta sống yêu thương trọn tình. Thứ đến, Người vẫn luôn ở bên chúng ta, ở trong chúng ta để trợ giúp bất cứ khi nào chúng ta biết kêu cầu Người.

Ta cần phải có xác tín về hai động lực ấy để có thể nói hay và làm cũng giỏi. Bởi vì trong đời sống gia đình, nếu cha mẹ hay vợ chồng hay con cái chỉ biết nói mà không biết làm, hoặc chỉ biết nói lời ngon ngọt mà bê trễ trong cách sống thì chúng ta thử nghĩ xem gia đình ấy có hạnh phúc được không? Câu trả lời có lẽ là họ chỉ mới “ở gần” chứ chưa “ở trong” nhau. Điều đó có nghĩa là họ chỉ hiện diện bằng thân xác bên nhau mà lòng không có nhau. Với Chúa cũng vậy và với nhau cũng thế, tương quan yêu thương mà chỉ biết nói, chỉ “ở gần” mà không chịu hành động vì yêu, không chịu “ở trong” nhau thì sao mà hạnh phúc? Xét lại một chút, phải chăng ta ngại thể hiện tình yêu cách cụ thể vì ta chưa quen, vì sợ thiệt thòi cho bản thân, vì sợ mệt, sợ vất vả, sợ khó nhọc,…Nếu nguyên nhân là vì những điều đó hay những điều tương tự thì chẳng phải ta chẳng còn tình yêu mặn nồng với nhau sao? Thật thế, lúc mới yêu và khi còn yêu, chắc ai cũng muốn nói hay làm giỏi. Vậy, bây giờ thì sao? Chúa Giêsu của chúng ta đã yêu là yêu đến cùng, đã nói là sẽ làm cho được. Vậy ta hãy cố gắng theo gương Chúa để thật sự biết dành cho nhau tình yêu cụ thể là nói hay và làm giỏi để mang hạnh phúc cho nhau!

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con đừng chỉ biết nói nhưng phải biết bắt tay vào mà giúp đỡ lẫn nhau trong các bổn phận hằng ngày. Có thế, gia đình mới có thể thêm hạnh phúc. Amen.

Thực hành: Tránh thái độ “Chỉ tay năm ngón”.