TUẦN LỄ THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN VÀ ĂN CHAY LẦN THỨ XXII

TUẦN LỄ THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN VÀ ĂN CHAY LẦN THỨ XXII

TUẦN LỄ THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN VÀ ĂN CHAY LẦN THỨ XXII

 

Tuần lễ từ 20 đến 28-9-2014 này sẽ là Tuần lễ Cầu nguyện và Ăn chay toàn thế giới lần thứ XXII, được vận động bởi Liên Minh Thế Giới Cầu nguyện và Ăn chay – một tổ chức bao gồm nhiều đoàn thể Công giáo và Kitô giáo khác nhau hợp lại, nhằm ba mục đích:

1./ Ăn chay và cầu nguyện cho sự hoán cải của các dân tộc và các quốc gia.

2./ Ăn chay và cầu nguyện cho sự kiến tạo nền văn hóa sự sống.

3./ Ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình thế giới.

 Các tín hữu Công giáo và các tín hữu Kitô khác đã tìm thấy lý do để kết hợp với nhau trong niềm tin mà cầu nguyện xin ơn chữa lành cho mọi người và ơn hòa bình cho thế giới.

Các nhà tổ chức kêu gọi các cá nhân, gia đình và giáo xứ trên toàn thế giới ăn chay, xưng tội, dâng Thánh Lễ và cầu nguyện hàng ngày, làm Giờ Thánh, lần chuỗi Mân côi và chuỗi Lòng Chúa Thương Xót để cầu xin cho sự chấm dứt bạo lực và bách hại trên toàn cầu.

Tuần lễ cầu nguyện này đã được khởi phát bằng giờ chầu Thánh Thể tại Vương Cung Thánh Đường Đền Thánh Quốc Gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Hoa Thịnh Đốn ngày Thứ bảy 20-9-2014.

Chúng ta vẫn ghi nhớ những lời khuyến khích đặc biệt năm xưa của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô:
 “Như một bảo chứng ân sủng dồi dào của Thiên Chúa cho các con và những người thân yêu của các con, Ta gửi tới tất cả những ai tham gia tuần lễ ăn chay và cầu nguyện này Phép lành Tòa thánh  thân thương và tràn đầy tình phụ tử của Ta.”
Và chúng ta cũng ghi nhớ lời Đức Thánh Cha Phanxicô nói hôm 7 tháng 9 vừa qua tại Quảng trường Thánh Phêrô:
 “Ta cầu xin Chúa cho tất cả các Kitô hữu chúng ta, và các anh chị em chúng ta thuộc các tôn giáo khác, và mỗi người nam mỗi người nữ có thiện tâm thiện chí, đều mạnh mẽ nói lên rằng: Bạo lực và chiến tranh không bao giờ là đường dẫn tới hòa bình!”.

                                                                 Antôn Uông Đại Bằng