Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em sẽ công bố Phúc trình đầu tiên

Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em sẽ công bố Phúc trình đầu tiên

Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em sẽ công bố Phúc trình đầu tiên


Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em dự kiến sẽ công bố Phúc trình thường niên đầu tiên vào năm tới, 2023, trùng vào năm kỷ niệm 10 năm thành lập Ủy ban này.

Cha Andrew Small, Dòng Hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm (OMI), Tổng thư ký lâm thời của Ủy ban, đã cho giới báo chí biết như trên, sau khóa họp toàn thể nới rộng của Ủy ban, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng Mười vừa qua, tại Vatican.

Phúc trình thường niên này do chính Đức Thánh Cha yêu cầu, trong cuộc gặp gỡ Ủy ban hồi tháng Tư năm nay. Cha Small cho biết Phúc trình sẽ gồm có bốn phần:

- Phần đầu tóm tắt các Phúc trình của các Hội đồng Giám mục về những đường hướng chỉ đạo trong việc áp dụng tại địa phương Tự sắc “Các con là ánh sáng thế gian” (Vos Estis Lux Mundi) do Đức Thánh cha Phanxicô ban hành, về trách nhiệm của các giám mục và các bề trên dòng tu trong việc xử lý những vụ tố cáo lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương. Các giám mục thường nộp các phúc trình này cho Tòa Thánh trong những cuộc hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm Tòa Thánh (Ad Limina).

- Phần thứ hai trình bày tổng quan theo các miền địa lý về những cố gắng bảo vệ trẻ em. Phần này do các thành viên Ủy ban Tòa Thánh soạn.

- Phần thứ ba liên quan tới cách thức các Bộ của Tòa Thánh đang đưa vấn đề bảo vệ trẻ vị thành niên vào trong các hoạt động của Bộ liên hệ. Ví dụ, Bộ Giáo sĩ có thể kể lại cách thức thăng tiến việc bảo vệ trẻ vị thành niên trong các chủng viện.

- Sau cùng, phần thứ tư trình bày những cố gắng của Giáo hội trong việc bảo vệ trẻ vị thành niên trên thế giới, kể cả vấn đề rộng lớn hơn, như cứu các binh sĩ trẻ em, bảo vệ các trẻ em di dân và tị nạn, vấn đề an ninh tại các viện cô nhi.

Trong khóa họp toàn thể vừa qua, Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên đã quyết định thành lập một quỹ giúp tài trợ những trung tâm đồng hành, giúp đỡ các trẻ em bi lạm dụng và gia đình các em.

Cha Small cho rằng có từ 70 đến 80 tổng số 114 Hội đồng Giám mục trên thế giới không có những cơ cấu nhất định và công khai để những nạn nhân và những người liên hệ tố giác những vụ lạm dụng, như Tự sắc “Các con là ánh sáng thế gian”, yêu cầu và một trong những vấn đề để thiết lập cơ cấu này là thiếu tài chánh. Vì lý do đó, Ủy ban nghĩ đến việc thiết lập Quỹ tài trợ.

(Acistampa 30-10-2022)
 

Theo G. Trần Đức Anh, O.P. - Đài Chân Lý Á Châu (02/11/2022)

https://giaophanvinhlong.net/uy-ban-toa-thanh-bao-ve-tre-em-se-cong-bo-phuc-trinh-dau-tien.html