Tòa Thánh Vatican nói rõ về Bản “Tường trình sau thảo luận”

Tòa Thánh Vatican nói rõ về Bản “Tường trình sau thảo luận”

Sau khi tài liệu tóm tắt của Ban Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục được phát hành hôm thứ Hai 13/10/2014, đã gây ra sự chú ý của giới truyền thông trên toàn thế giới và tạo ra cuộc tranh luận gay gắt giữa các các nghị phụ, ngày 14/10/2014, Tòa Thánh Vatican đã đưa ra một thông cáo báo chí nhằm làm rõ bản chất và mục đích của tài liệu.

Bản “Tường trình sau thảo luận” được Đức Hồng Y Péter Erdő, Tổng Tường trình viên đọc hôm thứ Hai và toàn văn của Bản Tường trình này đã được công bố công khai.

Tòa thánh Vatican đã đưa ra thông cáo: "Nhằm đáp lại những phản ứng và các tranh luận sau khi công bố bản Tường trình sau thảo luận, thực tế là tài liệu này được gán cho một giá trị không tương xứng với bản chất của nó, Ban Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục nhắc lại rằng đó là một tài liệu làm việc, trong đó tóm tắt các tham luận và thảo luận trong tuần làm việc đầu tiên, và hiện đang được các thành viên của Thượng Hội đồng Giám mục đưa ra thảo luận trong các nhóm nhỏ, phù hợp với các quy định của Thượng Hội Đồng.

Kết quả làm việc của các nhóm nhỏ sẽ được trình bày tại Phiên họp Khoáng đại vào sáng thứ Năm tới".

Tạ Ân Phúc