Tòa án nhân quyền: Châu Âu không bị buộc phải định nghĩa lại hôn nhân

Tòa án nhân quyền: Châu Âu không bị buộc phải định nghĩa lại hôn nhân

Tòa án Nhân quyền Châu Âu đã phán quyết cho rằng việc từ chối công nhận "hôn nhân" đồng tính không vi phạm Công ước Châu Âu về Nhân quyền.

Trong một phán quyết ngày 16 tháng 7, Tòa án Nhân quyền giải thích rằng trong khi "một số quốc gia ký kết Công ước đã mở rộng hôn nhân cho những người đồng tính", thì luật Châu Âu thiết lập quyền cho người nam và người nữ được tự do kết hôn "không thể được hiểu là áp đặt nghĩa vụ lên các nước nhằm thừa nhận quyền tiếp cận hôn nhân cho các cặp đồng tính".

Một nguyên cáo đã đưa ra thỉnh cầu lên Tòa Án Nhân quyền Châu Âu sau khi Phần Lan từ chối công nhận việc chuyển đổi giới tính của anh ta từ nam sang nữ vào năm 2009.

Phần Lan, một nước không nhận "hôn nhân" đồng tính, cho biết không thể công nhận sự thay đổi giới tính của một người đã kết hôn hợp lệ với một người khác giới. Nước này cho biết chỉ có thể công nhận căn tính mới của người thỉnh cầu nếu hôn nhân của anh ta với vợ đã bị hủy do ly dị hoặc chuyển thành quan hệ đối tác dân sự.

Vị nguyên cáo này tuyên bố rằng điều này có nghĩa là từ chối "hôn nhân" đồng tính và tác động của nó đối với việc công nhận căn tính mới của anh ta là vi phạm nhân quyền.

Tuy nhiên, Hội đồng Xét xử của Tòa án Nhân quyền Châu Âu phát hiện ra rằng việc từ chối công nhận kết hợp đồng tính của Phần Lan không vi phạm Công ước châu Âu về Nhân quyền.

Trong khi Công ước thiết lập khả năng "kết hôn và có một gia đình" như là một quyền con người, thì tòa án tuyên bố rằng Công ước không thể được hiểu là hôn nhân được định nghĩa theo hướng bao gồm các cặp đồng tính.

Tòa án giải thích Công ước Châu Âu về Nhân quyền "xem trọng quan niệm truyền thống của hôn nhân là giữa một người nam và một người nữ."

Tòa án cũng lưu ý rằng các nguyên cáo không thể tuyên bố "rằng có bất kỳ sự đồng thuận nào của châu Âu về việc cho phép hôn nhân đồng tính", và cho rằng chỉ có 10 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu công nhận sự kết hợp như vậy, và phần lớn các nước công nhận hôn nhân như là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ.

Tạ Ân Phúc