Thượng Hội đồng Giám mục là biểu hiện của Giáo hội chứ không phải là phiên họp quốc hội

Thượng Hội đồng Giám mục là biểu hiện của Giáo hội chứ không phải là phiên họp quốc hội

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở các giám mục rằng Thượng Hội đồng Giám mục không phải là một hội nghị, một quốc hội hay một thượng nghị viện, mà là một biểu hiện của Giáo Hội được Chúa Thánh Thần soi dẫn.


Trong lời khai mạc sáng ngày 05/10/2015, với huấn từ không được chuẩn bị sẵn trong phiên Khoáng đại đầu tiên của Thượng Hội đồng Giám mục tại Đại thính đường Thượng Hội đồng ở Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở các tham dự viên rằng: "Chúng ta phải đồng hành với nhau trong tinh thần đoàn thể và công nghị".

Thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục khóa Thông thường về Gia đình, từ 04 đến 25/10/2015, với chủ đề ‘Ơn gọi và sứ vụ của gia đình trong Giáo hội và thế giới ngày nay’ đã diễn ra tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô sáng ngày 04/10/2015.

Đức Thánh Cha nhắc nhở tất cả mọi người hiện diện rằng ý định của Thượng Hội đồng đối với Giáo Hội là tiếp tục cuộc đối thoại này trong gia đình và khuyến khích các giám mục phát biểu một cách tự do. Ngài nói: "Thượng Hội đồng Giám mục không phải là một hội nghị, một quốc hội hay một thượng nghị viện", không phải là một diễn đàn, nơi người ta "thương lượng hay thoả thuận". Thay vào đó, Đức Thánh Cha khẳng định: "Thượng Hội đồng là một biểu hiện của Giáo Hội: một Giáo Hội đồng hành với nhau để đọc thực tại bằng con mắt đức tin". Ngài nói thêm Thượng Hội đồng "là một không gian được bảo vệ nơi chúng ta cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa Thánh Thần" và sau đó Đức Thánh Cha đưa ra ba lý do giải thích cho điều này: Thượng Hội đồng được Thiên Chúa soi dẫn, Đấng luôn gây ngạc nhiên; Đấng tạo ra luật lệ và ngày Sa-bát vì con người chứ không phải ngược lại; và Đấng luôn cao cả hơn những luận lý của chúng ta.

Trong bài huấn từ của mình, Đức Thánh Cha nhấn mạnh cần phải có ba điều: lòng can đảm tông đồ, lòng khiêm tốn và tự tin, cầu nguyện theo tinh thần của Tin Mừng. Ngài nói thêm: "Nếu không lắng nghe Thiên Chúa, tất cả những lời của chúng ta sẽ chỉ là 'những lời' không làm thỏa mãn và không cần thiết. Nếu chúng ta không để cho Chúa Thánh Thần soi dẫn thì tất cả các quyết định của chúng ta sẽ chỉ là 'những thứ trang trí', thay vì đề cao Tin Mừng, thì lại che đậy và và ẩn giấu Tin Mừng".

Trước khi kết luận, Đức Thánh Cha cám ơn các nghị phụ Thượng Hội đồng và tất cả những người hiện diện, bao gồm cả báo chí, và đề nghị cùng ngài cầu xin sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần và xin sự chuyển cầu của Thánh Gia.

Tạ Ân Phúc