Thông điệp Tin Mừng Sự Sống: một thông điệp mà thế giới cần

Thông điệp Tin Mừng Sự Sống: một thông điệp mà thế giới cần

Để chuẩn bị cho các buổi canh thức cầu nguyện sẽ được tổ chức tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả, Rôma vào ngày 24 tháng Ba để đánh dấu kỷ niệm 20 năm điệp Tin Mừng Sự sống (Evangelium Vitae), Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình sẽ công bố một loạt các chứng từ nhằm nêu bật mối dây liên kết, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, giữa tài liệu huấn quyền này và bối cảnh thế giới đa dạng, trong đó con người đang hàng ngày chiến đấu để bảo vệ và nâng đỡ sự sống.


Câu chuyện đầu tiên là của Ewa Kowalewska và Lech Kowalewski, đứng đầu Tổ chức Quốc tế Sự sống Con người ở Ba Lan, họ giải thích mối tương quan tốt đẹp của mình với thông điệp này, kể từ khi được ban hành đến hôm nay:

"Việc công bố Thông điệp Tin Mừng Sự sống của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II không là một bất ngờ lớn đối với chúng tôi. Được trưởng thành trong môi trường của sứ vụ gia đình và làm việc tại Hội đồng Gia đình của Giáo Hội Công Giáo Ba Lan, chúng tôi được bắt rễ sâu trong Thông điệp Sự dống Con người (Humanae Vitae), của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Sự tích cực và viễn tượng Kitô giáo về hôn nhân, sự nhận thức về các phương pháp kiểm soát sinh sản tự nhiên, giáo dục và bảo vệ sự sống của trẻ chưa chào đời là những giá trị mà Giáo Hội Ba Lan đã luôn làm cho chúng tôi được hít thở sâu. Tất cả những điều này đã thêm sức mạnh cho chúng tôi không chỉ để xây dựng một đời sống hôn nhân và gia đình hạnh phúc, mà còn tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh chống phá thai, rất phổ biến ở Ba Lan. Cả hai chúng tôi đã luôn luôn nhận thức rõ rằng nền móng của dinh thự tình yêu của chúng tôi đã được đặt ra bởi Đức Hồng Y Karol Wojtyla, sau đó là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, được truyền cảm hứng từ sự khôn ngoan chứa đựng trong thông điệp Sự dống Con người.

Vào năm 1991, chúng tôi biết rằng Đức Thánh Cha đang soạn thảo một thông điệp mới (Thông điệp Tin Mừng Sự sống) dành riêng cho việc bảo vệ sự sống con người. Đây quả thực là chủ đề chính của nhiều cuộc hội thảo mà chúng tôi tham dự trong Hội nghị Quốc tế về Gia đình, được tổ chức tại Bratislava dưới sự bảo trợ của Hội đồng Toà Thánh về Gia đình. Tất nhiên, chúng tôi rất vui mừng bởi những tin tức, mà sau này được xác nhận bởi các sự kiện. Thực sự Thông điệp đó đáp ứng chính xác những gì thế giới hiện đại cần. Đó là những gì Giáo Hội cần".

Tạ Ân Phúc