Thông điệp Laudato si là một phần của Giáo huấn xã hội của Giáo hội

Thông điệp Laudato si là một phần của Giáo huấn xã hội của Giáo hội

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu và tất cả những người thành tâm thiện chí tiếp nhận thông điệp mới của ngài để chăm sóc công trình sáng tạo bằng trái tim rộng mở.

Trong huấn từ với các tín hữu hành hương và khách du lịch tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô cho buổi triều yết ​​chung hàng tuần 17/06/2015, Đức Thánh Cha cho hay: "Như anh chị em đã biết, ngày mai thông điệp về sự chăm sóc 'ngôi nhà chung' là công trình tạo dựng sẽ được công bố".

Đức Thánh Cha cho biết thêm: "'Ngôi nhà' của chúng ta đang bị đổ nát, và làm tổn thương tất cả mọi người, nhất là những người nghèo nhất trong số chúng ta".

Ngài kết luận rằng: "Vì thế tôi đưa ra lời kêu gọi, dựa trên các trách nhiệm mà Thiên Chúa đã giao cho con người trong công trình tạo dựng 'để cày cấy và giữ gìn khu vườn' mà nhân loại đã được đặt vào đó (x. St 2,15). Tôi mời gọi tất cả mọi người đón nhận thông điệp này bằng trái tim rộng mở, vốn được đặt trong Giáo huấn Xã hội của Giáo Hội".

Tên của thông điệp - Laudato si (Ngài đáng Chúc tụng Ngợi khen) - là tiêu đề Bài ca Mặt trời của Thánh Phanxicô, một bài thánh ca chúc tụng Thiên Chúa về công trình sáng tạo của Ngài, được thánh nhân viết năm 1224.

Tạ Ân Phúc