Tại sao chúng ta không cầu nguyện?

Tại sao chúng ta không cầu nguyện?

 

TẠI SAO CHÚNG TA KHÔNG CẦU NGUYỆN?
 
Đặc ân lớn nhất con người được ban là sức mạnh của sự cầu nguyện.
Vậy, tại sao chúng ta không cầu nguyện?
 
Có quyền được nói với Đấng thống trị hoàn vũ.
Vậy, tại sao chúng ta không cầu nguyện?
 
Khả năng mạnh mẽ nhất con người có thể sử dụng là lời nguyện cầu.
Vậy, tại sao chúng ta không cầu nguyện?
 
Niềm khao khát lớn lao nhất trong tim Chúa là nói chuyện với con cái Ngài.
Vậy, tại sao chúng ta không cầu nguyện?
 
Không có gì là không thể đối với những người cầu nguyện.
Vậy, tại sao chúng ta không cầu nguyện?
 
Không ai ngần ngại cầu nguyện cho chính mình.
Vậy, tại sao chúng ta không cầu nguyện?
 
Mọi lỗi đều được tha, mọi tì ố đều được rửa sạch, mọi tội đều giảm nhẹ nếu chúng ta cầu nguyện.
Vậy, tại sao chúng ta không cầu nguyện?
 
Địa ngục bị đẩy lùi, Satan phải trốn chạy khi con người cầu nguyện.
Vậy, tại sao chúng ta không cầu nguyện?
 
Đấng Xức Dầu sẽ đến, núi sẽ di chuyển, vực sâu sẽ bằng phẳng, những dòng sông sẽ chảy, những bất dụng sẽ nên hữu dụng, điều không thể sẽ thành có thể, những giấc mơ biến thành hiện thực đối với những ai biết nguyện cầu.
Vậy, tại sao chúng ta không cầu nguyện?
 
Đức Giêsu dạy chúng ta phải luôn cầu nguyện.
Vậy, tại sao chúng ta không cầu nguyện?
 
Thánh Phaolô khuyên dạy chúng ta cầu nguyện không ngơi nghỉ.
Vậy, tại sao chúng ta không cầu nguyện?
 
Sự giàu có của nước Trời sẽ đổ xuống cho những ai cầu khẩn Danh Ngài.
Vậy, tại sao chúng ta không cầu nguyện?
 
Mọi người đều có thể cầu nguyện, già, trẻ, lớn, bé, giàu, nghèo, mạnh, yếu, tội nhân, tù nhân, bất kỳ quốc gia nào, ngôn ngữ nào, tất cả đều có thể cầu nguyện.
Vậy, tại sao chúng ta không cầu nguyện?
 
(Then Why Don’t We Pray)
Trần Thị Kim Danh chuyển dịch