Tài liệu làm việc Đại hội Truyền giáo Mỹ Châu: bộ từ vựng của gia đình

Tài liệu làm việc Đại hội Truyền giáo Mỹ Châu: bộ từ vựng của gia đình

Tài liệu làm việc của Đại hội Truyền giáo Mỹ Châu lần thứ 5 đã được công bố, từ cuộc khủng hoảng mang tính cấp bách của việc gìn giữ gia đình

"Mỹ Châu trong Truyền giáo, Tin Mừng là Niềm vui" là khẩu hiệu của tài liệu "Niềm vui của Tin Mừng: trung tâm của sứ vụ ngôn sứ, nguồn mạch của sự hòa giải và hiệp thông", Tài liệu làm việc sẽ hướng dẫn các công việc của Đại hội Truyền giáo Mỹ Châu lần thứ 5 và Đại hội Truyền giáo Mỹ Châu La tinh lần thứ 10 được tổ chức tại Bolivia vào tháng 7 năm 2018.

Chủ đề của gia đình xuất hiện nhiều lần trong tài liệu: khởi điểm là cuộc khủng hoảng mà định chế gia đình đã kinh qua, được phản ánh bởi "sự bất ổn của hôn nhân, nơi kinh nghiệm của sự chung sống  không chính thức, sự tan rã của gia đình hạt nhân, sự bỏ rơi người già, và sự trống rỗng về nội dung khái niệm của chính bản thân hôn nhân khi một số nước hợp pháp hóa quan hệ đồng tính". Các kết luận của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình và Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục Amoris Laetitia "đưa ra một hướng dẫn tốt để đồng hành với các hoàn cảnh gia đình từ góc nhìn của lòng thương xót, trung tâm của sứ điệp Tin Mừng".

Bắt đầu bằng việc đề cao "giá trị của gia đình trong sứ vụ ngôn sứ của Giáo Hội", tài liệu tiếp tục tập trung vào "sứ vụ làm việc cho gia đình nhân loại phổ quát": "Một trong những thách đố cấp bách nhất hiện nay là làm cho thế giới toàn cầu, bị cuốn vào sự bất công về mặt cấu trúc, trở thành một ngôi nhà hoàn vũ, một gia đình nhân loại mới", bằng cách phá bỏ "những bức tường của loại trừ xã ​​hội, lợi dụng kinh tế, và phân biệt chủng tộc, bài ngoại". ​​Do đó, ưu tiên sẽ là "tạo nên những không gian để quan tâm đến những người chịu đau khổ: người vô gia cư, các gia đình sống trong điều kiện bấp bênh, người nghèo, người thất nghiệp, người di dân".

Việc bảo vệ của gia đình "là một vấn đề cấp bách. Gia đình là một không gian của nhân bản và thánh thiêng", một nơi đặc biệt vì sự sống, "một nơi của gặp gỡ, yêu thương, biết ơn và cảm nghiệm". Điều này giải thích "tính cấp bách" của sứ vụ "giáo dục để suy tư, lắng nghe, hiểu biết lẫn nhau, tôn trọng, thông truyền và gặp gỡ, yêu thương và tha thứ, niềm vui, hạnh phúc và hòa hợp: một bộ từ vựng đầy đủ phục vụ cho việc khôi phục gia đình".

Tạ Ân Phúc