Tái khám phá căn tính của chúng ta như là những môn đệ của Chúa Phục Sinh

Tái khám phá căn tính của chúng ta như là những môn đệ của Chúa Phục Sinh

Trong bài suy niệm về các bài đọc Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh khi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên đàng hôm 23/4/2018, Đức Thánh Cha Phanxicô cho hay phụng vụ “tiếp tục ý định giúp chúng ta tái khám phá căn tính của mình như là những người môn đệ của Chúa Phục Sinh”.

Bắt đầu với bài đọc một từ sách Công vụ Tông đồ, Đức Thánh Cha nói rằng Thánh Phêrô công khai tuyên bố rằng việc chữa lành một người tàn tật đã được thực hiện “nhân danh Chúa Giêsu” bởi vì “ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ”.

Đức Thánh Cha cho hay nơi người được chữa lành, chúng ta thấy chính mình và cộng đoàn của chúng ta. Tất cả chúng ta đều có thể được chữa lành những bệnh tật tâm hồn của mình "nếu chúng ta đặt chính mình vào tay Chúa Phục Sinh."

Đức Thánh Cha Phanxicô đặt câu hỏi: Chúa Kitô, Đấng chữa lành là ai? Câu trả lời được tìm thấy trong Tin Mừng Chúa Nhật: Chúa Giêsu nói: “Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”. Chính vì ban sự sống của Ngài cho chúng ta, Chúa Giêsu là Vị Mục tử tốt lành trỗi vượt”.

Đức Thánh Cha cho biết thêm phần thứ hai của Tin Mừng cho chúng ta thấy mối tương quan phải tồn tại giữa chúng ta và Chúa. Chúa Giêsu nói: “Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha biết Ta và Ta biết Cha”. Ngài nói rằng đây không chỉ là một kiến thức trí tuệ, mà là mối tương quan cá nhân, một sự phản ánh tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con. Chúa Giêsu hiểu biết chúng ta một cách mật thiết, tận đáy lòng chúng ta. Và đến lượt chúng ta được mời gọi để biết Chúa Giêsu. Điều đó “ngụ ý một cuộc gặp gỡ với Ngài, Đấng nung nấu trong chúng ta khao khát đi theo Ngài, từ bỏ những thái độ tự tham chiếu để đi theo những đường hướng mới, được chính Chúa Kitô chỉ dẫn và mở ra những chân trời rộng lớn”.

Đức Thánh Cha cảnh báo rằng nếu cộng đoàn của chúng ta thấy rằng mong muốn theo Chúa Giêsu nguội lạnh, chúng ta sẽ rơi vào “những cách suy nghĩ và cách sống mới” không phù hợp với Tin Mừng.

Tạ Ân Phúc