Sợ Vợ

 

     Sợ Vợ
 Có một người bị vợ đánh cho chịu không thấu bèn chui trốn dưới gầm giường. Vợ vẫn không chịu ngừng tay, lớn tiếng nói: “Mau chui ra đây !”

Người chồng núp dưới gầm giường chậm rãi thư thả nói:

- “Đại trượng phu nói không chui ra là không chui ra !”

Suy tư:

Đã là đại trượng phu thì nhất định làm một người chồng tốt, đã là đại trượng phu thì chắc chắn không để vợ ăn hiếp, đã là đại trượng phu thì nhất định không bị vợ đánh cho đến nổi phải chui dưới gầm giường… 

Có một vài người Ki-tô hữu vỗ ngực xưng mình là người Công Giáo, nhưng cuộc sống của họ không như là một Ki-tô hữu, họ không coi trọng thánh lễ là trung tâm cuộc sống tâm linh của mình, họ không coi gia đình là nơi hạnh phúc nhất mà mình phải xây dựng, họ cũng không tha thiết đến tương lai của con cái mình là những món quà tặng đẹp nhất mà Thiên Chúa ban cho họ. Do đó mà họ trở thành những kẻ yếu hèn khi trốn tránh bổn phận làm chồng làm cha của mình trong gia đình, để tìm vui thú ích kỷ trong rượu chè cờ bạc...

Đại trượng phu là người biết coi trọng lễ nghĩa, bao gồm nghĩa phu thê, cũng có nghĩa là biết làm người chồng tốt trong gia đình, biết quan tâm đến gia đình của mình, nuôi dạy con cái trở thành người tốt có ích cho xã hội.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.