13 câu Kinh thánh có thể giúp ích cho đời sống hôn nhân của bạn

13 câu Kinh thánh có thể giúp ích cho đời sống hôn nhân của bạn

13 câu Kinh thánh có thể giúp ích cho đời sống hôn nhân của bạn

 

Semper Familia

Ngay cả khi bạn không phải là Kitô hữu, nó cũng sẽ giúp bạn vượt qua những khủng hoảng hôn nhân.

Đọc lại Kinh thánh trong cuộc hôn nhân của bạn là một cách tuyệt vời để nhắc nhở bản thân về tầm quan trọng của những lời hứa mà bạn đã hứa để tiếp tục gắn bó với đức tin của mình và với người phối ngẫu mỗi ngày.

Dưới đây là một số đoạn Kinh thánh sẽ giúp bạn trong đời sống hôn nhân, ngay cả trong những lúc vui - buồn của cuộc sống.

Để ghi nhớ sức mạnh của hôn nhân

1. “Một mình dễ bị tấn công, có hai người, ắt sẽ đương đầu nổi; dây chập ba đâu dễ gì đứt?” (Gv 4,12).


2. “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất”” (St 1, 27-28).

3. “Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mc 10,9).

4. "Cùng với người vợ yêu thương, bạn hãy hưởng trọn cuộc đời, hết mọi ngày trong kiếp sống phù du đã được ban cho bạn dưới ánh mặt trời, vì đó là phần bạn đáng được hưởng trong cuộc đời, giữa bao nhiêu công việc khó nhọc bạn làm dưới ánh mặt trời, trong những ngày của kiếp sống phù du. (Gv 9,9).

Để nhắc nhở bạn về sức mạnh của sự kiên nhẫn và tha thứ

5. “Trước hết, anh em hãy hết tình yêu thương nhau, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi. Hãy tiếp đón nhau mà không lẩm bẩm kêu ca” (1 Pr 4,8-9).

6. “Vậy, tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau” (Eph 4, 1-3).

7. “Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thóa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Ki-tô” (Eph 4,31-32).

Cố gắng hết sức mình trong cuộc chiến chống lại những cám dỗ

8. “Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người. Thiên Chúa là Đấng trung tín: Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức; nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để anh em có sức chịu đựng" (1Cor 10,13).

9. “Ai nấy phải tôn trọng hôn nhân, chớ làm cho loan phòng ra ô uế, vì Thiên Chúa sẽ xét xử các kẻ gian dâm và ngoại tình” (Dt 13,4).

Tin cậy Chúa trong những lúc khó khăn

10. “Hãy hết lòng tin tưởng vào ĐỨC CHÚA, chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con. Hãy nhận biết Người trong mọi đường đi nước bước, Người sẽ san bằng đường nẻo con đi” (Cn 3,5-6).

11. Mạnh bạo lên, can đảm lên! Đó chẳng phải là lệnh Ta đã truyền cho ngươi sao? Đừng run khiếp, đừng sợ hãi, vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, sẽ ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi tới” (Gs 1,9).

12. “Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định” (Rm 8,28).

13. "Vì chính Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi – sấm ngôn của Ðức Chúa -, kế hoạch thịnh vượng, chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng" (Gr 29,11).

Chuyển ngữ: G. Võ Tá Hoàng

Nguồn tin: https://frontity.es.aleteia.org

https://gpquinhon.org/q/gia-dinh/13-cau-kinh-thanh-co-the-giup-ich-cho-doi-song-hon-nhan-cua-ban-4987.html