Ơn Chúa triển nở nơi những người đón nhận Chúa Thánh Thần

Ơn Chúa triển nở nơi những người đón nhận Chúa Thánh Thần

Trong Thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống hôm Chúa Nhật 24/05/2015 tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói rằng Ơn Chúa Thánh Thần canh tân bộ mặt trái đất và nhắc nhở các tín hữu rằng Chúa Thánh Thần soi dẫn, canh tân và thúc đẩy họ nhìn xem cách mà ơn Chúa biến đổi không chỉ đời sống của chúng ta, mà còn biến đổi tất cả thế giới.

Suy tư về trình thuật Chúa Giêsu ban Thần Khí của Người cho các Tông Đồ, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng tâm trí và con tim họ ngay lập tức đã ngập tràn ơn Thánh Thần, khiến họ sống sứ mạng của mình trong Giáo Hội, chứ không chỉ lưu lại trong nhà Tiệc Ly vì sợ sệt.

Đức Thánh Cha nói: "Thế giới cần những người nam và người nữ không đóng kín lòng mình, nhưng được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Đóng kín bản thân đối với Chúa Thánh Thần không chỉ là thiếu tự do mà còn là tội lỗi".

Đức Thánh Cha giải thích rằng có rất nhiều cách có thể khép kín bản thân đối với Chúa Thánh Thần: "bằng sự ích kỷ để thu lợi riêng mình; bằng sự tuân thủ luật một cách cứng nhắc - như trong thái độ của nhà thông luật mà Chúa Giêsu gọi là 'những kẻ giả hình' - hay bằng cách bỏ mặc những điều Chúa Giêsu đã dạy; bằng cách sống đời sống Kitô giáo không phải như là sự phục vụ tha nhân mà là theo đuổi lợi ích cá nhân; và rất nhiều cách khác".

Đức Thánh Cha nhấn mạnh những điều thế giới cần là lòng can đảm, hy vọng, đức tin và lòng kiên trì của các tín hữu theo Chúa Kitô và những hoa trái của Chúa Thánh Thần là: "bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ" (Gl 5,22).

Đức Thánh Cha Phanxicô tỏ lộ sự vui mừng: "Ơn của Chúa Thánh Thần đã được ban cho Giáo Hội và mỗi người chúng ta, vì vậy mà chúng ta có thể sống đời sống đức tin chân chính và lòng bác ái thiết thực, để chúng ta có thể gieo những hạt giống của sự hòa giải và an bình. Được Chúa Thánh Thần và nhiều ơn của Ngài củng cố, chúng ta có thể chiến đấu không khoan nhượng để chống lại tội lỗi và xấu xa, kiên trì cống hiến bản thân cho các công việc của công lý và hòa bình".

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: "Lời Chúa, nhất là trong bài đọc hôm nay, nói với chúng ta rằng Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong các cá nhân và cộng đoàn được tràn đầy Thần Khí: Ngài soi dẫn chúng ta đi vào mọi chân lý, Ngài canh tân bộ mặt trái đất, ban cho chúng ta các hoa trái của Ngài".

Đức Thánh Cha chỉ ra rằng trong Thư gửi tín hữu Galát, Thánh Phaolô muốn chứng tỏ "hoa trái" được biểu lộ trong đời sống của những người bước theo con đường của Chúa Thánh Thần: "Một mặt, ngài trình bày 'tính xác thịt', trong đó liệt kê hàng loạt các thói xấu, những việc của con người ích kỷ, khép kín với Thiên Chúa. Mặt khác, có những người bằng đức tin của mình đã để cho Thần Khí của Thiên Chúa tràn vào cuộc sống của mình". Đức Thánh Cha nói rằng trong những người đón nhận Chúa Thánh Thần, "ơn của Thiên Chúa được triển nở".

Tạ Ân Phúc