Nội dung của chứng tá Kitô giáo là sứ điệp cứu độ, là Chúa Kitô phục sinh

Nội dung của chứng tá Kitô giáo là sứ điệp cứu độ, là Chúa Kitô phục sinh

Trưa Chúa Nhật 19/04/2015, Đức Thánh Cha Phanxicô xuất hiện tại cửa sổ phòng đọc của ngài ở Dinh Tông tòa Vatican để đọc Kinh Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu hành hương hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Trước khi cầu nguyện với Đức Mẹ, Đức Thánh Cha nói về ý nghĩa chứng nhân trong đời sống của các Kitô hữu. "Một chứng nhân là một người chứng kiến, nhớ lại, và kể lại. Thấy, nhớ và nói là ba động từ mô tả căn tính và sứ vụ. Chứng nhân là người đã nhìn thấy, nhưng không phải bằng con mắt thờ ơ; người đó đã thấy và tự cho phép mình tham gia vào biến cố. Vì vậy, người ấy cũng nhớ, không chỉ vì người ấy có thể tái thiết lại chính xác các biến cố, nhưng vì những biến cố này đã nói với người ấy và người này nắm ý nghĩa sâu sắc của chúng. Và nhân chứng kể lại, không phải theo cách thức lạnh lùng hoặc xa cách, mà là người đã tự làm cho mình bị dính líu, và kể từ ngày đó thay đổi cuộc sống của mình".

Đức Thánh Cha nói thêm: "Nội dung của chứng tá Kitô giáo không phải là một lý thuyết, và ý thức hệ, hoặc một hệ thống phức tạp các giới luật và cấm đoán, nhưng là một sứ điệp cứu độ, một sự kiện cụ thể, hay đúng hơn là một Con Người: đó là Chúa Kitô phục sinh, Đấng Cứu Độ duy nhất và hằng sống của tất cả mọi người".

Đức Thánh Cha tiếp tục nhấn mạnh rằng Kitô hữu có thể là một chứng nhân của Chúa Kitô phục sinh "bằng cách thức của con đường có nền tảng trong Bí tích Rửa Tội và được nuôi dưỡng trong Bí tích Thánh Thể, từ dấu ấn trong Bí tích Thêm Sức và hoán cải liên tục trong Bí tích Hòa Giải... Tuy nhiên, nếu một Kitô hữu để mình bị say mê bởi những tiện nghi và kiêu căng, nếu trở nên điếc và mù đối với vấn đề 'sống lại' của rất nhiều anh em của mình, làm sao Kitô hữu có thể loan truyền Chúa Giêsu hằng sống, với năng quyền giải thoát và sự dịu dàng vô hạn?".

Tạ Ân Phúc