Những câu hỏi cần tự vấn mỗi ngày

Những câu hỏi cần tự vấn mỗi ngày

 

NHỮNG CÂU HỎI CẦN TỰ VẤN MỖI NGÀY


Tự vấn ban chiều

Điều gì tốt đẹp đã đến với tôi trong ngày hôm nay?

Tương quan gia đình của tôi thế nào?

Ngày mai tôi sẽ tán thưởng hoặc khích lệ ai?

Sự lựa chọn nào sẽ làm gia tăng nghị lực nơi tôi?

Làm thế nào để tôi có thể phục vụ Thiên Chúa tốt hơn trong tương lai?
 

Xét mình buổi sáng
 
Tôi cảm tạ Chúa điều gì vào buổi sớm hôm nay?

Đâu là nguồn sức mạnh của tôi và tôi có thể sử dụng chúng như thế nào?

Ai đã giúp tôi (ban ơn cho tôi) để có được những thành công như hôm nay?

Những tương quan nào tác động tích cực đến tôi trong hiện tại?

Điều gì khiến tôi mong chờ trong 12 giờ tới?
 

Gđ. Cành Dương