Ngày Năm Thánh Lòng Thương Xót dành cho Giáo triều Rôma

Ngày Năm Thánh Lòng Thương Xót dành cho Giáo triều Rôma

WHĐ (22.02.2016) – “Hãy lấy lòng quảng đại và thương xót mà chăm sóc đoàn chiên và hãy trở thành ‘gương mẫu’ cho đoàn chiên”: Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói với các thành viên của Giáo triều như trên trong bài giảng Thánh Lễ kính Toà Thánh Phêrô Tông đồ, cử hành tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào sáng thứ Hai, 22-02. Ngày này là ngày cử hành Năm Thánh Lòng Thương Xót dành cho Giáo triều Rôma và tất cả các tổ chức liên quan đến Toà Thánh.

Trước khi tham dự Thánh Lễ, mọi người tập trung tại Hội trường Phaolô VI suy niệm về chủ đề “Lòng Thương xót trong cuộc sống hằng ngày”, sau đó cùng với Đức Thánh Cha bước qua Cửa Thánh và tiến vào nhà thờ.

Đức Thánh Cha nói: “Trước hết các mục tử phải để cho chính Thiên Chúa chăm sóc đoàn chiên của Ngài như một mẫu gương”.

Đức Thánh Cha nhắc mọi người rằng Thiên Chúa đi tìm con chiên lạc, đưa chúng trở về chuồng, chăm sóc những con bị thương và chữa lành những con đau yếu. 

“Lối cư xử ấy là dấu chỉ của tình yêu không giới hạn. Một tình yêu thành tín, kiên trung, dâng hiến vô điều kiện, khiến cho ngay cả những con yếu kém nhất cũng được lòng thương xót của Ngài chạm đến”.  

Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi mọi người vun trồng và thực hành một thái độ đậm tính mục vụ trong tất cả các môi trường làm việc ở Toà Thánh, “đặc biệt đối với những người chúng ta gặp mỗi ngày”.

Đức Thánh Cha mong ước “đừng có ai thấy mình bị bỏ bê hoặc bị xử tệ, và ai cũng cảm nghiệm được tình yêu thương chăm sóc của Chúa Chiên Lành”.

(Vatican Radio)

 

Minh Đức