Lòng đạo đức gống như lòng từ tâm

Lòng đạo đức gống như lòng từ tâm

Trong buổi triều yết chung Năm Thánh Lòng Thương xót hôm thứ Bảy 14/05/2016, Đức Thánh Cha Phanxicô cho hay lòng đạo đức không nhất thiết phải là nhiệt tâm nhưng phải giống "lòng từ tâm" hơn. Giáo lý của Đức Thánh Cha cho dịp phát triển lòng đạo đức là một trong bảy ơn của Chúa Thánh Thần.

"Khi chúng ta nghe từ này, chúng ta nghĩ về lòng đạo đức hay sự nhiệt tâm nhất định, nhưng ý nghĩa của nó là phong phú hơn nhiều; giống như từ ngữ 'từ tâm', được thực hiện với lòng từ bi, với lòng thương xót".

Là một khái niệm, lòng đạo đức có nguồn gốc trong thế giới Hy-La, nơi mà đạo đức có nghĩa là một hành động phục tùng thẩm quyền bề trên. Sự phục tùng này trước tiên đối với các vị thần, sau đó là con cái đối với cha mẹ và người già. Đức Thánh Cha nói rằng ngày nay chúng ta phải cẩn thận không đồng nhất hóa lòng đạo đức với sự sùng mộ đơn thuần chỉ là một cảm xúc hời hợt. Ngoài ra, lòng đạo đức không nên nhầm lẫn với những cảm xúc của một số người dành cho vật nuôi, trong khi thờ ơ với sự đau khổ của tha nhân.

Đức Thánh Cha nói thêm trong Tin Mừng, Chúa Giêsu chú ý tới lời cầu xin cho lòng thương xót. Ngài nhạy cảm với nhu cầu của con người và Ngài đã đáp ứng với sự cảm thông và tình yêu. Ngài khuyến khích chúng ta tin tưởng vào Ngài và Lời Ngài, và Ngài đã làm phép lạ chữa bệnh.

Chúng ta được mời gọi bắt chước lòng đạo đức của Chúa đối với những ai than khóc với Ngài bằng cách vượt lên trên sự thờ ơ và cách ly của chúng ta, và trở nên quan tâm nhiều hơn đối với các nhu cầu của tất cả các anh chị em chúng ta.

Đức Thánh Cha Phanxicô cầu xin Đức Maria, là Mẹ của Lòng Thương Xót, ban cho chúng ta ân sủng để sống Năm Thánh Lòng Thương Xót này bằng cách gia tăng lòng từ bi và bằng cách bắt chước lòng đạo đức vô hạn của Chúa Giêsu Con Mẹ.

Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận huấn từ của mình bằng cách chào khách hành hương đến từ Anh và Philippines. Ngài nói: "Trong niềm vui của Chúa Phục Sinh, tôi cầu xin cho anh chị em và gia đình vào tình yêu thương xót của Thiên Chúa là Cha chúng ta. Xin chúa chúc lành cho anh chị em!"

Tạ Ân Phúc