Lời nguyện đầu năm

 

LỜI NGUYỆN ĐẦU NĂM
 
Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con,
chúc tụng Cha đã ban Chúa Giêsu Kitô, Con Cha cho nhân loại,
Người là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống cho mọi người.

Giờ đây trước thềm Năm Mới, chúng con xin đón Chúa Giêsu vào nhà chúng con,
để tôn vinh Người làm Chúa và làm Chủ gia đình trong suốt năm Canh Dần này.

Lạy Chúa, xin chúc lành cho chúng con
và dẫn đưa chúng con đến với những điều kỳ diệu
mà tình thương Chúa dành cho mỗi người.

Lạy Chúa, xin bảo vệ chúng con, khi đi cũng như lúc về.
Xin cho chúng con biết ân cần đón tiếp những người đến thăm viếng chúng con.

Ước gì người nghèo khổ tìm thấy chút nghỉ ngơi trong gia đình chúng con,
và kẻ đói khát nhận được của lót dạ nuôi thân.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Cha,
là Thiên Chúa và là Chúa chúng con,
Người hằng sống và hiển trị cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần
đến muôn thuở muôn đời. Amen.