Lời kinh trong cuột đời: cầu cho những ai tìm kiếm Thiên Chúa

Lời kinh trong cuột đời: cầu cho những ai tìm kiếm Thiên Chúa

 

LỜI KINH TRONG CUỘC ĐỜI : CẦU CHO NHỮNG AI TÌM KIẾM THIÊN CHÚA
 
Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa cho những ai tìm kiếm Thiên Chúa.
 
Cho những ai đi tìm cuộc đời mình một sự tuyệt đối để làm nền tảng.

Cho những ai đi tìm mục đích của con đường họ đi và cứu cánh của định mệnh cuộc đời.

Cho những ai khao khát có một cuộc sống vượt lên trên cái chết.

Cho những ai xin được yêu thương bằng một tình yêu không thể tàn phai và không hề đem lại cho mình một thất vọng chán chường nào.

Cho những ai ao ước đạt tới chân lý và nỗ lực nắm lấy ánh sáng từ vực sâu tăm tối của lòng mình.

Cho những ai đang đi tìm hạnh phúc được ý thức rằng cần phải đi lên cao hơn nữa mới bắt gặp được chính hạnh phúc ấy.

Cho những ai đi tìm một vị quân sư nhân hậu, một người bạn quyền năng, một người an ủi tuyệt vời.

Xin Chúa làm cho họ tìm thấy điều họ tìm kiếm bằng cách mạc khải chính Chúa cho họ trong sự bí nhiệm của tinh thần và của con tim. Amen.
 
(Prière au coeur du monde, J. Galot, sj.)
Nguyễn Hùng Cường chuyển dịch
 
“Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành,
hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên”. (Ga.10,11)