Lời kinh trong cuộc đời: Con xin theo Ngài, Lạy Chúa KiTô, Ngài là con người hoàn hảo

Lời kinh trong cuộc đời: Con xin theo Ngài, Lạy Chúa KiTô, Ngài là con người hoàn hảo

 

LỜI KINH TRONG CUỘC ĐỜI : CON XIN THEO NGÀI, LẠY CHÚA KITÔ, NGÀI LÀ CON NGƯỜI HOÀN HẢO
 
Ôi lạy Chúa Kitô, Ngài là con người tuyệt hảo, con xin theo Ngài để trở thành con người hoàn hảo hơn.

Trở thành người hơn bởi một tình yêu dũng mạnh và tế vi.

Trở thành người hơn nhờ liên đới sâu xa với định mệnh của mỗi người;

Trở thành người hơn nhờ biết sống hiền từ, tốt lành và thông cảm;

Trở thành người hơn nhờ biết chấp nhận mọi đau khổ của người khác và chia sẻ âu lo của kiếp người;

Trở thành người hơn nhờ biết cảm thông để rồi mau mắn chia sẻ và mang lại những giúp đỡ ân cần;

Trở thành người hơn nhờ có một lương tâm được soi dẫn và hoàn toàn thật sự được tự do.

Trở thành người hơn nhờ biết quan tâm nhiều hơn nữa đến những nỗ lực xây dựng và những khó khăn của nhân trần;

Trở thành người hơn nhờ biết rằng khát vọng muốn được truyền thông chính là hạnh phúc .

Trở thành người hơn nhờ ý chí muốn trở nên mọi sự cho mọi người;

Trở thành người hơn để được lãnh nhận dồi dào hơn nữa sức sống thần linh của Ngài, ôi lạy Chúa Kitô, Ngài là Người tuyệt hảo. Amen

 
(Prière au coeur du monde, J. Galot, sj.)
Nguyễn Hùng Cường chuyển dịch
 
 
“Lương tâm là tâm điểm sâu kín nhất và là cung thánh của con người,
nơi đây con người chỉ hiện diện một mình với Thiên Chúa
và tiếng nói của Ngài vang dội trong thâm tâm họ”
 
( Hiến chế Mục vụ về Giáo hội, số 16,10)