Lời kinh trong cuộc đời: Cho những ai tận hiến đời mình cho Chúa

Lời kinh trong cuộc đời: Cho những ai tận hiến đời mình cho Chúa

 

LỜI KINH TRONG CUỘC ĐỜI :
CHO NHỮNG AI TẬN HIẾN ĐỜI MÌNH CHO CHÚA

Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa cho tất cả những linh mục, tu sĩ, giáo dân đang tận hiến đời mình cho Chúa.

Bởi vì Chúa đã kêu gọi họ hiến trọn cuộc đời cho Chúa thì xin Chúa cũng giúp họ quảng đại thể hiện việc tận hiến này.

Xin cho sự tận hiến của họ mang lại nhiều lợi ích cho toàn thể Giáo Hội và khuyến khích họ tận tâm lo cho nước Chúa mà không hề tính toán so đo.

Xin Chúa giúp họ ý thức sứ mệnh của mình là cầu bầu cho toàn thể dân Chúa và nâng đỡ họ để họ có thể bền đỗ trong kinh nguyện.

Xin Chúa bảo vệ và củng cố đức tin trinh khiết nơi họ để qua sự tinh tuyền của Chúa được biểu lộ.

Xin phát triển nơi họ đức bác ái để họ xứng đáng đại diện cho Chúa trong tình yêu bao la mà Chúa dành cho hết mọi người.

Xin làm cho họ sống gần Chúa đến nỗi họ có thể phản chiếu sự hiện diện của Chúa và khơi dậy hương vị về Thiên Chúa nơi những người họ gặp gỡ.

Ứớc gì họ là những người dạy dỗ con đường nên thánh, ước gì chứng tá về sự triển nở của các mối Phúc nơi họ, rõ ràng hơn nữa, chân chính hơn nữa, ngõ hầu họ có thể làm chứng tá cho các Kitô hữu. Amen.
 
(Prière au coeur du monde, J. Galot, sj.)
Nguyễn Hùng Cường chuyển dịch  
 
“Vậy hỡi anh em, nhân vì lòng thương xót của Thiên Chúa, tôi khuyên anh em: hãy hiến dâng thân mình anh em làm lễ tế sống thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là sự thờ phượng thiêng liêng của anh em”. (Rm. 12,1)