Lời kinh trong cuộc đời: Cầu cho thiếu nhi

Lời kinh trong cuộc đời: Cầu cho thiếu nhi

 

LỜI KINH TRONG CUỘC ĐỜI : CẦU CHO THIẾU NHI

Lạy Chúa khi sống trên trần gian, Chúa đã muốn các em đến với Chúa và Chúa đã không ngần ngại ban phát cho các em tình yêu của Chúa.

Chúng con cầu xin Chúa cho tất cả thiếu nhi trên thế giới là hứa hẹn của nhân loại ngày mai.

Cho tất cả các em được cha mẹ thương yêu chăm sóc, nhất là cho những em bị ruồng rẫy, bỏ rơi.

Cho tất cả các em cô nhi và cho những em không nhận được tình yêu âu yếm mà các em đang cần đến.

Cho những em sống trong một môi trường hư đốn và đã học được ở đó quá nhiều điều xấu xa.

Cho những em không thừa hưởng được một nên giáo dục tốt đẹp.

Cho những em không được ai dạy cho biết về Chúa, cũng như không biết cầu nguyện với Chúa.

Xin Chúa hãy bao bọc tất cả các em trong tình yêu của Chúa và hãy làm cho các em lớn lên như ngày xưa Chúa đã lớn lên về dáng vóc, về khôn ngoan cũng như về ân sủng trước mặt Chúa và loài người.

Xin Chúa hãy bổ túc cho những thiếu sót trong nền giáo dục và đào tạo đức tính cho các em qua qua chính cơ cực hằng ngày.

Xin Chúa chuẩn bị cho các em có được một tương lai tốt đẹp và thôi thúc các em đến với Chúa, bằng cách gầy dựng nơi các em lòng tin tưởng và tình yêu mến. 
Amen.
 
(Prière au coeur du monde, J. Galot, sj.)
Nguyễn Hùng Cường chuyển dịch
  
“Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.
Rồi Người ôm lấy các em và đặt tay chúc lành cho chúng”.
(Mc. 10, 15-16)