Lời kinh trong cuộc đời: Cầu cho những người suy tư

Lời kinh trong cuộc đời: Cầu cho những người suy tư

 

LỜI KINH TRONG CUỘC ĐỞI : CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI SUY TƯ

Lạy Chúa xin đổ ánh sáng của Chúa xuống trên những ai đang suy nghĩ.

Ước gì nhờ những nỗ lực suy tư của họ, họ hiểu được đúng đắn hơn ý nghĩa của cuộc sống con người và định mệnh của toàn thế giới.

Ước gì trong tiến trình suy tư, họ luôn tìm kiếm chân lý để có thể tránh được những lệch lạc do những đam mê của con người gây nên.

Ước gì nhờ dày công suy nghĩ, càng ngày họ càng cảm thấy có nhu cầu cần phải có Chúa, cần sự tuyệt đối của Chúa, để có thể khám phá ra Chúa nhiều hơn nữa.

Ước gì con đường tư tưởng của họ được tình yêu Chúa hướng dẫn và ước gì sự tiến bộ của tri thức cũng đồng hành với sự tiến bộ của đức ái.

Ước gì những chủ thuyết mà họ soạn thảo ra phải ưu tiên cho những gì là cao thượng nhất nơi con người và bảo đảm cho sự trổi vượt của tinh thần.

Ước gì tâm trí của họ được Chúa Thánh Thần hướng dẫn có thể đi sâu hơn vào trong mầu nhiệm mạc khải của Chúa.

Ước gì những suy nghĩ của con người được đặt nền tảng trên Đức Kitô bằng cách hiểu thấu hơn sứ điệp của Tin Mừng. Amen.
 
(Prière au coeur du monde, J. Galot, sj.)
Nguyễn Hùng Cường chuyển dịch  

“Ai ngay sáng sớm đến với khôn ngoan sẽ không phải khổ công,
vì sẽ gặp khôn ngoan ngồi bên cổng nhà mình”. (Sách Khôn ngoan 6,14)