Lời kinh trong cuộc đời: cầu cho những người làm khoa học

Lời kinh trong cuộc đời: cầu cho những người làm khoa học

 

LỜI KINH TRONG CUỘC ĐỜI : CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI LÀM KHOA HỌC

Lạy Chúa bởi vì Chúa đã muốn giao phó vũ trụ này cho trí thông minh của con người điều khiển nên chúng con cầu xin Chúa cho những ai góp phần làm cho khoa học tiến bộ.

Xin cho họ ngày càng đi sâu hơn nữa vào việc chinh phục thế giới của chúng con, không phải bằng một tinh thần kiêu ngạo và tham lam, nhưng bằng một ý hướng tình yêu để cho nhân loại khi đã làm chủ được vật chất, có thể biến đổi những điều kiện sống của mình nên tốt đẹp hơn.

Xin thôi thúc họ ước muốn phát triển sự tiến bộ của tinh thàn và luân lý để sự tiến bộ vật chất cho phép con người hiểu biết Chúa hơn và phục vụ Giáo Hội Chúa một cách đắc lực hơn.

Với những ai đang thực hiện công cuộc tìm kiếm một cách âm thầm, xin ban cho họ sự bền đỗ và trí thông minh, với những ai đang cố gắng đi tìm những đường hướng mới, xin ban cho họ trực giác giúp họ tiến tới thành công.

Với những ai đang khiêm nhường cộng tác vào sự tiến bộ của khoa học bằng một công việc thật tầm thường, xin gợi lên cho họ ý muốn cộng tác vào một công cuộc vĩ đại hơn.

Xin làm loé lên trong tâm trí các nhà bác học ánh sáng thần linh của Chúa, để cho cái nhìn của họ không dừng lại nơi vật chất nhưng vươn cao hơn đến sự tìm kiếm thế giới vô hình.

Ước gì những ai nỗ lực làm việc cho khoa học biết nhìn nhận ra Chúa là Đấng sáng tạo mọi sự, và làm chứng cho sự khôn ngoan tuyệt vời. Amen.
 
(Prière au coeur du monde, J. Galot, sj.)
Nguyễn Hùng Cường chuyển dịch  
 
“ Thế gian đang qua đi, cùng với dục vọng của nó.
Còn ai thi hành  ý Thiên Chúa thì lưu tồn vạn đại”. (I Ga.2,17)