Lời kinh trong cuộc đời: Cầu cho những người cộng tác vào việc phát triển

Lời kinh trong cuộc đời: Cầu cho những người cộng tác vào việc phát triển

 

LỜI KINH TRONG CUỘC ĐỜI : CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI CỘNG TÁC VÀO VIỆC PHÁT TRIỂN
 
Lạy Chúa con cầu xin Chúa cho những ai cộng tác vào việc phát triển nhân loại.

Cho những ai hiến đời mình vì một công cuộc tìm kiếm âm thầm.

Cho những ai suốt ngày miệt mài trong phòng thí nghiệm để khảo cứu và kiểm chứng.

Cho những ai say mê đi tìm những nguyên nhân gây nên các căn bệnh để đem ra ánh sáng những phương dược chữa trị.

Cho những ai phát triển kĩ thuật để mưu cầu hạnh phúc cho con người.

Cho những ai chú tâm suy nghĩ để cải tạo xã hội bằng cách đưa ra những kế hoạch phân phối của cải một cách công bình và hợp lý.

Cho những ai dùng văn chương nghệ thuật triết học để cộng tác vào việc phát triển văn hoá và luân lý.

Cho những ai biên soạn và cho những ai truyền bá tư tưởng của mình để nâng cao mức sống trí thức cho con người.

Cho những ai nghiên cứu Phúc Âm và làm cho người khác thấu hiểu hơn sứ điệp của Tin Mừng để phát triển con người về mặt tôn giáo và đem họ đến gần Thiên Chúa. Amen.
 
(Prière au coeur du monde, J. Galot, sj.)
Nguyễn Hùng Cường chuyển dịch 
 
Lạy Chúa Giêsu,
Xin dạy cho con biết sống quảng đại.
Biết phụng sự Chúa cho xứng đáng .
Biết cho đi mà không cần tính toán
Biết chiến đấu mà không sợ thương tích,
Biết làm việc mà không tìm an nghỉ .
Biết xả thân mà không mong chờ phần thưởng nào khác,
ngoài việc biết mình đã thi hành ý Chúa mà thôi.
Amen.

(Thánh Inhaxio)