Lời kinh trong cuộc đời: Cầu cho những người có ảnh hưởng trên quần chúng

Lời kinh trong cuộc đời: Cầu cho những người có ảnh hưởng trên quần chúng

 

LỜI KINH TRONG CUỘC ĐỜI : CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ ẢNH HƯỞNG TRÊN QUẦN CHÚNG
 
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa cho những ai có một ảnh hưởng lớn trên tư tưởng của người khác.

Xin cho họ biết suy nghĩ về trách nhiệm của mình và xin ghi vào tâm trí họ nguyên tắc là chỉ được gây ảnh hưởng trên quần chúng trong chiều hướng sự thiện.

Xin giữ họ khỏi cám dỗ muốn tìm tới thành công chỉ để thỏa mãn những đam mê của mình và cho họ thấy bổn phận phải củng cố điều tốt đẹp nhất nơi con người.

Xin cho họ nhận thức được hoạt động của mình như một sứ mệnh và chỉ cho họ thấy trách nhiệm đòi hỏi phải giáo dục, nâng cao trình độ văn hóa cho con người.

Xin giúp cho họ loại bỏ những ý định in ấn phát hành sách vở, báo chí, truyền thanh và tổ chức những buổi diễn thuyết nhằm tuyên truyền sức mạnh cho sự dữ.

Với những ai diễn đạt tư tưởng của mình ra trên sách vở, xin cho họ đừng chỉ nhắm đến việc hấp dẫn độc giả, mà còn biết cổ vũ cho những khát vọng tốt đẹp nhất của con người và lôi cuốn họ đi đến những đỉnh cao của lý tưởng.

Với những ai đang đứng trước quần chúng, xin giúp họ biết truyền tải đến cho người khác những tư tưởng phấn khởi, những lý lẽ để sống và hi vọng.

Với những ai được quần chúng ưa thích và mến chuộng, xin cho họ biết là họ chỉ được phép chia sẻ sự thật, công bình và tình yêu mà thôi.

Với những ai thi hành uy quyền luân lý xin cho họ biết loan truyền sứ điệp của Chúa và gieo rắc ánh sáng niềm tin, Amen
 
(Prière au coeur du monde, J. Galot, sj.)
Nguyễn Hùng Cường chuyển dịch