Lời kinh trong cuộc đời: Cầu cho những ai sống xa Chúa

Lời kinh trong cuộc đời: Cầu cho những ai sống xa Chúa

 

 

 
LỜI KINH TRONG CUỘC ĐỜI : CẦU CHO NHỮNG AI SỐNG XA CHÚA
 
Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa cho những ai sống xa cách Chúa, bởi vì họ cần được Chúa trợ giúp hơn cả.

Cho những ai vì tội lỗi đã dám quay lưng lại với Chúa và đã giả điếc làm ngơ trước lời mời gọi của Chúa.

Cho những ai không muốn nhìn biết Chúa vì sợ rằng sự hiện diện của Chúa sẽ làm cho cuộc đời họ thêm phiền toái và gây nên cho họ những cơn cắn rứt tâm hồn.

Cho những ai đòi cho mình phải có được một sự độc lập hoàn toàn và chủ trương hành động mà không hề chịu lệ thuộc vào một thứ luât lệ nào hết.

Cho những ai ước muốn dứt bỏ tội lỗi để quay về với Chúa mà không có đủ can đảm và không ngừng trì hoãn bước tiến của mình.

Cho những ai bách hại Chúa qua Giáo hội của Chúa và muốn tiêu diệt nước Chúa.

Cho những ai ngày xưa đã yêu mến Chúa mà nay đã phản bội và quay mặt lại chống đối Giáo Hội của Chúa.

Cho những ai trở nên nô lệ cho những đam mê của mình và chỉ nghĩ đến việc thoả mãn những đòi hỏi cá nhân nên đã vứt bỏ đi tất cả những gì là lý tưởng của một cuộc sống tốt lành.

Cho những ai lôi cuốn người khác đi vào con đường xấu xa hoặc gieo rắc hận thù vào trong cuộc sống.

Đối với tất cả, xin Chúa hãy tăng thêm tiếng gọi của tình yêu nơi họ để dẫn đưa họ về cùng Chúa. Amen.
 
(Prière au coeur du monde, J. Galot, sj.)
Nguyễn Hùng Cường chuyển dịch