Lời kinh trong cuộc đời: Cầu cho những ai sống gần Chúa mà không biết Chúa

Lời kinh trong cuộc đời: Cầu cho những ai sống gần Chúa mà không biết Chúa

 

LỜI KINH TRONG CUỘC ĐỜI : CẦU CHO NHỮNG AI SỐNG GẦN CHÚA MÀ KHÔNG BIẾT CHÚA
 
Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa cho những ai sống gần Chúa mà không hề biết đến Chúa.

Cho những ai chưa bao giờ biết Chúa nhưng đã để cho sự hiện diện của Chúa và tinh thần của Chúa thấm nhập vào trong con người họ.

Cho những ai chưa được nghe sứ điệp Tin Mừng của Chúa nhưng vẫn đang thực hiện một vài giáo huấn nào đó của Tin Mừng.

Cho những ai nghĩ rằng mình không thể tin tưởng nhưng thực tế lại chấp nhận hữu thể tuyệt đối, tuy không gọi lên bằng một danh xưng.

Cho những ai chưa được học biết những giới răn của Chúa nhưng vẫn đang lắng nghe lề luật được Chúa in sâu trong đáy thẳm tâm hồn.

Cho những ai nghe theo tiếng nói của lương tâm mà không hề ngờ rằng đó chính là tiếng nói của Chúa.

Cho những ai yêu mến tha nhân đôi khi đến độ anh hùng mà không hề nghĩ rằng họ đang thực hiện giới răn bác ái của Chúa.

Cho những ai chối bỏ sự hiện diện của Chúa nhưng lại vâng theo ý muốn của Chúa.

Cho những ai không biết điều gì sẽ xảy ra sau cái chết nhưng ngay từ dương gian này lại sống sự vĩnh cửu của tình yêu đích thực .

Cho những ai cảm thấy nhu cầu cần phải có Chúa nhưng tự mình chưa thể khám phá ra. Amen.
 
(Prière au coeur du monde, J. Galot, sj.)
Nguyễn Hùng Cường chuyển dịch 
 
“Nếu ta đặt hi vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi,
thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người”.
(I Cr. 15,19).