Lời kinh trong cuộc đời: Cầu cho những ai run rẩy

Lời kinh trong cuộc đời: Cầu cho những ai run rẩy

 

LỜI KINH TRONG CUỘC ĐỜI : CẦU CHO NHỮNG AI RUN RẨY
 
Lạy Chúa xin xót thương những ai hiện đang sống trong cảnh âu lo.

Những ai đang lo sợ một sự bất hạnh nào đó sẽ xảy đến và bị cơn sợ hãi này ám ảnh mãi không ngơi.

Những ai run sợ cho chính mình, cho cuộc sống và tương lai của mình.

Những ai run sợ cho người khác, cho những người thân trong vòng nguy khốn.

Những ai không dám nhìn thẳng vào Chúa bởi vì họ run sợ trước Thiên nhan.

Những ai run sợ trong sự anh hùng và những người run sợ trong sự nhát đảm của mình.

Những ai run sợ trước cuộc sống và những ai run sợ trước cái chết thê lương.

Lạy Chúa, Chúa là sức mạnh, xin Chúa hãy ban cho họ một sự can trường để vượt thắng được âu lo và run rẩy.

Chúa là an bình xin Chúa hãy lập lại sự yên tĩnh trong những con tim xao xuyến âu lo.

Chúa là tình yêu, xin phá tan sự sợ hãi nơi chúng con và gây dựng lại cho chúng con niềm tin đã mất. Amen.
 
(Prière au coeur du monde, J. Galot, sj.)
Nguyễn Hùng Cường chuyển dịch  


“Phần anh, hãy giữ vững những gì anh đã học được và đã tin chắc”. (2 Tm. 4, 14)