Lời kinh trong cuộc đời: Cầu cho Cha Mẹ

Lời kinh trong cuộc đời: Cầu cho Cha Mẹ

 

LỜI KINH TRONG CUỘC ĐỜI :
CẦU CHO CHA MẸ

Lạy Chúa, Chúa đã không ngần ngại trao phó trong tay các bậc cha mẹ một trách nhiệm nặng nề đối với định mệnh của con cái.

Họ cần đến kinh nghiệm của Giáo Hội để chu toàn bổn phận này nên chúng con cầu xin Chúa cho họ.

Xin cho họ ý thức đầy đủ hơn nhiệm vụ giáo dục của mình và ban cho họ có khả năng để thi hành trách nhiệm đó.

Xin cho họ thấy mình cần phải nêu gương sáng cho con cái, cần phải sống trong sạch, thánh thiện và quảng đại hơn nữa để cho con cái noi theo.

Xin giúp họ thể hiện được một tình yêu biết liên kết giữa sự nhẫn nhục với lòng cương quyết để làm chứng cho một sự tốt lành không hề nhu nhược và như thế có thể đạt đến một sự giáo dục chắc chắn hơn.

Xin nhắc lại cho họ bổn phận phải giáo dục đức tin cho con cái, phải giảng dạy Phúc Âm cho chúng và giúp chúng nhận biết và yêu mến Chúa.

Nhờ ân sủng Chúa, xin giúp họ tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề mà sự giáo dục này đòi hỏi phải có. Xin soi sáng cho họ trong những quyết định phải thi hành.

Xin thánh hóa những người cha, người mẹ trong gia đình bằng chính ân huệ của con cái để cùng với con cái họ cũng đồng hành tiến bước về nước Chúa. 
Amen.
 
(Prière au coeur du monde, J. Galot, sj.)
Nguyễn Hùng Cường chuyển dịch
 
 
“Bậc cha mẹ hãy ghi nhớ điều này: Gia đình là trường học đầu tiên dạy các đức tính xã hội mà không một đoàn thể nào khác có thể vượt qua được”.
(Giáo dục Kitô giáo số 3)