Khám phá ra việc làm của Chúa Thánh Thần.

Khám phá ra việc làm của Chúa Thánh Thần.

TWEET CỦA ĐGH PHANXICÔ VỀ VIỆC XÉT MÌNH

Khám phá ra việc làm của Chúa Thánh Thần.

Rôma 17 tháng năm 2013 (Zenit.org). ĐGH Phanxicô đã viết về việc xét mình:” Cuộc sống của chúng ta có thực sự được Thiên Chúa làm sinh động không? Có bao nhiêu thứ tôi trình bày trước mặt Chúa mỗi ngày!”

Trong thánh lễ tại nhà nguyện Nhà thánh Mátta tại Vatican, ĐGH đã khuyến khích việc Xét Mình mỗi tối.

ĐGH nói :” Chúa Thánh Thần hoạt động trong đời sống Ki tô hữu như chứng nhân loan báo Đức Giêsu” Ngài kêu mời Xét Mình  mỗi tối để khám phá ra việc làm của Chúa Thánh Thần. Khi xét mình, người Ki tô hữu sẽ nghĩ về những gì đã làm trong ngày, những gì Chúa đã nói, những gì CTT đã thực hiện nơi mình.

ĐGH khuyến khích đặt những câu hỏi sau:” Tôi có cảm nghiệm được CTT hay tôi bị những thứ khác đè bẹp? Hôm nay CTT đã thực hiện gì nơi tôi? Ngài đã ban cho tôi chứng tá nào? Ngài đã nói với tôi thế nào? Ngài đã gợi ý ra sao?

ĐGH giải thích: “ Việc xét mình giúp ta ý thức việc làm của Thiên Chúa, việc làm của CTT nơi ta”

ĐGH kết luận:” Hãy xin ơn được quen với sự hiện diện của CTT, người bạn đường của chúng ta, ngài là nhân chứng về Đức Giêsu, ngài nói cho chúng ta biết Đức Giêsu ở đâu, làm sao tìm ra Chúa, tìm ra những điều Chúa nói.

Với thánh Inhaxiô Loyola, Việc xét mình là phương cách để tiến tới về phương diện thiêng liêng. Ngài khuyên khi xét mình, trước hết  hãy cám tạ Thiên Chúa về những ơn lành đã lãnh nhận, sau đó  xin được ơn nhận ra tội lỗi  mình và chừa bỏ.

Ngài khuyên nên xét về những tư tưởng, lời nói, việc làm, rồi xin lỗi Chúa và cuối cùng là quyết tâm sửa lỗi, nhờ ơn Chúa. Và đọc một Kinh Lạy Cha( Linh đạo số 43).

 

                                                                       Nguyễn đức Lân chuyển ngữ.