Kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục: Hãy mang ánh sáng Tin Mừng, vòng tay ôm ấp của Giáo Hội và sự nâng đỡ của Lòng Chúa Thương Xót đến mọi miền thế thế giới

Kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục: Hãy mang ánh sáng Tin Mừng, vòng tay ôm ấp của Giáo Hội và sự nâng đỡ của Lòng Chúa Thương Xót đến mọi miền thế thế giới

Tối thứ Bảy 24/10/2015, Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình đã đến hồi kết khi các Nghị phụ Thượng Hội đồng bỏ phiếu từng đoạn văn của Văn kiện đúc kết. Khi kết thúc việc biểu quyết, văn kiện này được trình lên Đức Thánh Cha. Tất cả 94 số của văn kiện đều nhận được hơn hai phần ba số phiếu cần thiết.

Tổng thư ký của Thượng Hội đồng, Đức Hồng y Lorenzo Baldiserri đã cám ơn Đức Thánh Cha và tất cả các Nghị phụ cũng như các dự thính viên, chuyên viên, các nhân viên hỗ trợ, và giới truyền thông.

Sau đó, Đức Thánh Cha đã đưa ra huấn từ đúc kết. Ngài cũng bắt đầu bằng việc cảm ơn tất cả đại biểu tham dự Thượng Hội đồng Giám mục. Ngài nói rằng giờ đây Thượng Hội đồng đã đi đến kết thúc và đặt ra câu hỏi "Kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục dành cho gia đình này có ý nghĩa gì đối với Giáo hội?". Ngài nói rằng Thượng Hội đồng không giải quyết các vấn đề nhưng cố gắng xem xét chúng dưới ánh sáng của Tin Mừng cùng truyền thống và lịch sử hai ngàn năm của Giáo Hội. Đức Thánh Cha nói Thượng Hội đồng cố gắng làm sáng tỏ thực tại bằng con mắt của Thiên Chúa. Thượng Hội đồng làm rõ rằng Giáo Hội là một Giáo Hội của người nghèo về mặt tinh thần và của những người tội lỗi tìm kiếm sự tha thứ. Thượng Hội đồng cố gắng để "mở rộng những chân trời, vượt lên trên các thuyết âm mưu và quan điểm thiển cận". Ngài nói thêm rằng trong suốt quá trình Thượng Hội đồng các quan điểm khác nhau đã được tự do bày tỏ "và có lúc không may, không hoàn toàn theo ý nghĩa tốt" nhưng đã dẫn đến một cuộc đối thoại phong phú và sống động "mang lại một hình ảnh sinh động của Giáo Hội không đơn giản chỉ là 'tán thành', mà rà kết múc từ nguồn mạch đức tin sống động nguồn nước tưới mát những tâm hồn khô cằn nứt nẻ".

Thượng Hội đồng cũng đã nghe thấy những điều được xem là bình thường đối với một giám mục nhưng không bình thường đối với các giám mục khác; có những điều được xem là vi phạm một quyền nào đó trong một xã hội nhưng là một quy tắc rõ ràng và bất khả xâm phạm trong một xã hội khác tùy thuộc vào bối cảnh xã hội. Ngài nói thêm rằng khi kết thúc Công đồng Vatican II, Giáo Hội nói về hội nhập văn hóa là "việc thay đổi sâu sắc các giá trị văn hóa đích thực qua việc hội nhập của chúng vào Kitô giáo, và bén rễ vào Kitô giáo trong các nền văn hóa khác nhau của nhân loại". Hội nhập văn hóa không làm suy yếu giá trị đích thực, nhưng thể hiện sức mạnh thật sự của chúng "vì chúng thích nghi mà không thay đổi; thực sự chúng âm thầm và dần dần biến đổi các nền văn hóa khác nhau".

Đức Thánh Cha nói rằng bằng việc không rơi vào chủ nghĩa tương đối hoặc nhục mạ người khác, Thượng Hội đồng đã tìm cách nắm bắt, một cách trọn vẹn và can đảm, lòng nhân từ và thương xót của Thiên Chúa, Đấng vượt trên mọi toan tính và ham muốn của con người.

Trích dẫn từ Đức Bênêđictô XVI, Đức Thánh Cha cho hay: "Lòng Thương Xót thực sự là hạt nhân trọng tâm của sứ điệp Tin Mừng". Ngài nói nhiều người trong số các đại biểu cảm nhận sự hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đấng "thực sự giữa vai trò chủ đạo và soi dẫn Thượng Hội đồng". Ngài nói kết thúc Thượng Hội đồng là "trở về với 'cuộc hành trình với nhau' thực sự bằng việc mang đến cho mọi miền của thế giới, mọi giáo phận, mọi cộng đoàn và mọi hoàn cảnh, ánh sáng của Tin Mừng, vòng tay ôm ấp của Giáo Hội và sự nâng đỡ của Lòng Chúa Thương Xót!".

Tạ Ân Phúc