Hội Thánh bác bỏ các tin cho phép người “ly dị - tái hôn” được rước lễ.

Hội Thánh bác bỏ các tin cho phép người “ly dị - tái hôn” được rước lễ.

Hội Thánh bác bỏ các tin cho phép người “ly dị - tái hôn” được rước lễ.

Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình phủ nhận đang chuẩn bị tài liệu.

Vatican city,  25 / 4 / 2013, ( zenit.org ),  Junno Arocho Estives.

Một thông tin mới đây nói rằng Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình đang soạn thảo một tài liệu cho phép những người đã ly dị, và tìm cách tái hôn bị Giáo hội khước từ, được rước lễ.

Một bài báo của hãng tin Italia nói rằng ĐGH Francis đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch HĐTT về Gia đình soạn thảo một tài liệu tìm “một giải pháp” cho những người “ly dị tái kết hôn” được rước lễ. Bài báo cũng nói rằng hành động của Đức Thánh Cha được thúc đẩy do yêu cầu của “nhiều Giám Mục Ý”

Bài báo đã được nhiều cơ quan thông tấn và truyền thông khác nhau trong nước loan tải.

Văn phòng báo chí Tòa Thánh đã ra tuyên bố HĐTT về Gia đình phủ nhận các bản tin không đúng sự thật này.

“ Hội Đồng Tòa Thánh về Gia đình tuyên bố những thông tin đã được một số cơ quan báo chí lưu hành rằng tài liệu cho phép những người ly dị tái hôn được rước lễ đang được soạn thảo là không có cơ sở”, bản báo cáo viết.

Vũ văn Kích