Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết bảo vệ gia đình

Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết bảo vệ gia đình

Với 26 phiếu thuận, 14 phiếu chống và 6 phiếu trắng, hôm 25 tháng Sáu Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã nhìn nhận rằng "gia đình có trách nhiệm chính trong việc nuôi dạy và bảo vệ trẻ em, vì sự phát triển trọn vẹn và hài hòa trong tính cách của chúng, trẻ em cần được trưởng thành trong môi trường gia đình và trong bầu khí hạnh phúc, yêu thương và thông cảm". Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 20 Năm Quốc tế về Gia đình, Tổ chức Liên Hiệp Quốc cũng đã quyết định thành lập nhóm làm việc để thúc đẩy những tài liệu tham khảo tích cực cho gia đình và để đảo ngược xu hướng gần đây xem gia đình như là nơi tập trung của xung đột, của những vấn đề khó khăn và của vi phạm nhân quyền.

Đức Tổng Giám Mục Silvano Tomasi, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, đã có bài diễn văn về chủ đề gia đình trong kỳ họp thứ 26 của Hội đồng Nhân quyền. Đức Tổng Giám Mục Tomasi cho hay phái đoà Toàn Thánh Vatican "ủng hộ Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc kỷ niện lần thứ hai mươi Năm Quốc tế về Gia đình. Sự kiện quan trọng mới đây đã được nêu bật một cách đặc biệt hôm 15/05/2014, nhân ngày Quốc tế về Gia đình với chủ đề: 'Vấn đề Gia đình đối với Thành tựu của các Mục tiêu Phát triển".

Đức Tổng Giám Mục Silvano Tomasi cho biết gia đình là "đơn vị cơ bản của xã hội loài người", nêu bật "sức sống mãnh liệt" của gia đình, mặc cho các cuộc tấn công của những người tìm cách "loại bỏ gia đình, xem nó như là một tàn tích của quá khứ, hay là một trở ngại cho việc giải phóng cá nhân, hay xây dựng một xã hội hạnh phúc, bình đẳng và tự do hơn".

Đức Tổng Giám Mục Tomasi nói thêm rằng gia đình và xã hội được "liên kết với nhau bởi mối ràng buộc sinh động và hữu cơ", bổ sung cho nhau "trong việc bảo vệ và thăng tiến những điều thiện hảo của mỗi người và của nhân loại", và con người "tìm được sự bảo vệ, nuôi nấng, và nguồn lực sinh động từ các thành viên trong một gia đình lành mạnh được xây dựng dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ".

Trẻ em cần được đặc biệt quan tâm, chúng cần "một môi trường gia đình hài hòa cho việc giáo dục và đào tạo chúng với vai trò gương mẫu của cả cha lẫn mẹ". Chỉ trong gia đình tự nhiên, các thế hệ mới có thể học được các giá trị như "tình yêu, sự giáo dục, hỗ trợ lẫn nhau và thông truyền món quà sự sống". Đức Tổng Giám Mục cho biết thêm rằng "Sự hiểu biết này đã được mọi nền văn hóa nhìn nhận trong suốt quá trình lịch sử". Ngài nhắc lại bản Tuyên ngôn Nhân quyền, công nhận "các quyền và nghĩa vụ độc đáo, sâu sắc, và không nhân nhượng của gia đình được xây dựng trên nền tảng hôn nhân giữa một người nam và một người nữ".

Để kết luận, ngài lên tiếng kêu gọi không được "chia cắt hoặc gạt bỏ" gia đình, không chỉ nhà nước mà cả xã hội phải "bảo vệ và thăng tiếng gia đình". Gia đình và hôn nhân "đòi hỏi sự dấn thân dứt khoát của mỗi người bởi vì chỉ có bắt đầu từ gia đình và hôn nhân mới có câu trả lời hoàn chỉnh cho những thách đố của hiện tại và những rủi ro trong tương lai".

Tạ Ân Phúc