Hội đồng Giám mục Úc lập Ủy ban về Gia đình, Giới trẻ và Sự sống

Hội đồng Giám mục Úc lập Ủy ban về Gia đình, Giới trẻ và Sự sống

Hội đồng Giám mục Công Giáo Úc đã thành lập một ủy ban mới dành cho gia đình, giới trẻ và sự sống. Đức Cha Denis Hart, Chủ tịch Hội đồng Giám mục giải thích rằng Ủy ban Giám mục về Gia đình, Giới trẻ và Sự sống được tách ra từ Ủy ban Đời sống Mục vụ "nhằm mục đích phản ánh tầm quan trọng ngày càng gia tăng trong việc mục vụ của Giáo Hội để chăm sóc giới trẻ, nâng đỡ gia đình, chăm sóc sự sống trong mọi thời kỳ của nó".

Chủ tịch Ủy ban mới là Đức cha Anthony Fisher, Tổng Giám Mục của Sydney, ngài nhắc lại rằng "Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra những vấn đề đặc biệt quan tâm, trong đó có việc tổ chức hai Thượng Hội đồng Giám mục về những thách đố mục vụ hôn nhân và gia đình, giáo huấn báo trước về 'xã hội loại bỏ' gây bất lợi cho thai nhi, người già, người tị nạn và những người khác". Đồng thời, Đức cha Terry Brady, Giám mục phụ tá của Sydney, trở thành Chủ tịch của Ủy ban Đời sống Mục vụ, ủy ban này sẽ có trách nhiệm bảo vệ quyền của người di dân và tị nạn, chăm sóc mục vụ cho tù nhân, tuyên úy nhà tù và những người khuyết tật.

Việc cơ cấu lại các Ủy ban Giám mục đã diễn ra trong phiên họp toàn thể của Hội đồng Giám mục Úc, tổ chức từ ngày 07 đến 14 tháng Năm. Trong số các chủ đề được đưa ra thảo luận, ngoài việc chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thông thường về Gia đình, sẽ được tổ chức ​​tại Vatican từ ngày 04-đến 25 tháng Mười, các Giám Mục Úc còn suy tư về vấn đề hôn nhân và ly dị, được lấy từ những trả lời cho bản câu hỏi được Ban Tổng thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục gửi đến các Giáo hội địa phương.

Tạ Ân Phúc