Hãy luôn cầu nguyện, đừng đánh mất con tim

Hãy luôn cầu nguyện, đừng đánh mất con tim

Chúng ta hãy luôn cầu nguyện không mệt mỏi, vì Thiên Chúa luôn đáp lời chúng ta. Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở các tín hữu thực tại này trong buổi triều yết chung thứ Tư hàng tuần sáng ngày 25/5/2016 tại Quảng trường Thánh Phêrô, khi ngài tiếp tục bài giáo lý của mình về Năm Thánh Lòng Thương Xót, với dụ ngôn của Chúa Giêsu về quan tòa bất chính và bà góa (Lc 18, 1-8).

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Chúa Giêsu nói với chúng ta ngay cả một vị quan toàn vô đạo đức cuối cùng cũng sẽ thực thi công lý cho một người phụ nữ nghèo vì sự kiên trì của bà. Chúa kể lại điều này, Ngài khuyến khích chúng ta kiên trì trong cầu nguyện với Chúa Cha trên trời, Đấng công bằng và yêu thương vô hạn.

Đức Thánh Cha giải thích: "Chúa cũng đảm bảo với chúng ta rằng Thiên Chúa không chỉ lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta, mà còn không trì hoãn đáp lời. Khi đưa ra cho chúng ta dụ ngôn này, Chúa Giêsu nói với chúng ta "hãy luôn cầu nguyện và đừng đánh mất con tim".

"Mọi người trải qua những khoảnh khắc của sự mệt mỏi và chán chường, nhất là khi những lời cầu nguyện của chúng ta dường như không hiệu quả. Nhưng Chúa Giêsu bảo đảm với chúng ta: không giống như vị quan tòa bất công, Thiên Chúa đáp lời con cái Ngài kịp thời, mặc dù điều này không có nghĩa là nhất thiết phải làm điều đó vào thời gian và cách thức mà chúng ta mong muốn".

Đức Thánh Cha nói thêm: "Cầu nguyện không phải là cây đũa thần! Nó giúp giữ vững niềm tin vào Thiên Chúa, tin tưởng vào Ngài, ngay cả khi chúng ta không hiểu được thánh ý của Ngài"

Các sách Tin Mừng nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu đã cầu nguyện liên lỉ. Sự cầu nguyện mãnh liệt của Ngài trong vườn Cây Dầu là một mẫu gương cho chính chúng ta: nó dạy chúng ta phải trình bày thỉnh cầu của mình bằng sự tin tưởng hoàn toàn vào lòng khoan dung của Cha.

Ưu tư về nỗi thống khổ sắp tới của mình, Chúa Giêsu đã cầu nguyện xin Chúa Cha giải thoát khỏi Cuộc khổ nạn của Ngài, nhưng cuối cùng lời cầu nguyện của Ngài được vượt qua bởi niềm tin vào Chúa Cha. Mặc dù mong muốn của Chúa Giêsu không phải là ý muốn của Chúa Cha, nhưng Ngài tin tưởng. Đức Thánh Cha giải thích: "Lời cầu nguyện của Ngài thấm nhuần đức tin vào Chúa Cha, và tin tưởng mà không gò bó trong ý muốn của Ngài khi Chúa Giêsu cho biết: Nhưng đừng theo ý con mà theo ý Cha.  Đối tượng của lời cầu nguyện có tầm quan trọng thứ yếu; trên hết là mối tương quan với Chúa Cha. Đây là những gì làm cho lời cầu nguyện chuyển biến những mong muốn và định hình nó theo thánh ý của Thiên Chúa, bất kể nó là gì, vì người cầu nguyện trước hết mong muốn hiệp nhất với Chúa Cha, Đấng là tình yêu thương xót".

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhắc những người hiện diện rằng dụ ngôn kết thúc bằng một câu hỏi: Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Nhấn mạnh sự kiên trì trong cầu nguyện gìn giữ đức tin của chúng ta sống động và vững vàng, Đức Thánh Cha lưu ý cách thức, trong lời cầu nguyện, chúng ta cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa "như một người Cha đầy tình thương và lòng thương xót, luôn sẵn sàng đến trợ giúp con cái của Ngài".

Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận bằng cách thúc giục những người hiện diện cầu xin Chúa không ngừng, kiên trì đức tin, như bà góa trong dụ ngôn.

Tạ Ân Phúc