Gia đình suy ngẫm năm sự mừng

Gia đình suy ngẫm năm sự mừng

 

GIA ĐÌNH SUY GẪM NĂM SỰ MỪNG
 
NĂM SỰ MỪNG I
Đức Chúa Giêsu sống lại (Lc 24,6).
Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
Suy niệm: Thánh Phaolô dạy: “Nếu Đức Kitô đã không chỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật là hảo huyền… Chúng ta là những kẻ đáng thương hơn tất cả mọi người” (1 Cr 15,17-19). Chúa đã sống lại thật, niềm tin được củng cố, chúng ta mừng như bố chết sống lại! Cuộc sống con người bị hao mòn vì năm tháng, vì bổn phận, vì tội lụy, nay cần được hồi sinh và khởi sắc. Chúng ta cần chỗi dậy và sống đời sống mới.
 
Ý nguyện: Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Đức tin sống động được thể hiện qua đời sống chứng nhân và việc bác ái.
 
 
NĂM SỰ MỪNG II
Đức Chúa Giêsu lên trời (Cv 1,9).
Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
 
Suy niệm: Chúa về trời, nhưng vẫn ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Chúa không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian nữa. Ngài hiện diện rộng khắp với quyền năng và tình thương. Chúng ta không nhìn trời như người Galilê, nhưng trở về với bổn phận và ra đi làm chứng cho việc Chúa đang ở giữa chúng ta.
 
Ý nguyện: Tôn trọng những thực tại trần thế và phát tiển trái đất, chúng ta đừng quên: quê hương chúng ta ở trên trời, nơi ấy có ghi tên chúng ta.
 
 
NĂM SỰ MỪNG III
Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống (Cv 2,11).
Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy ơn Chúa Thánh Thần.
 
 Suy niệm: Nếu không có 10 ngày tĩnh tâm, nếu không có sự hiện diện của Mẹ Maria trong nhà tiệc ly, liệu rằng Đức Chúa Thánh Thần có hiện xuống không? Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên Đức Chúa Thánh Thần: Ngài luôn luôn đổi mới trong ngoài chúng ta. Những lễ hiện xuống mới không những trên Hội Thánh, mà còn cả trên các gia đình. Xin đừng làm buồn lòng và đừng dập tắt Thánh Thần.
 
Ý nguyện: Xin cho mọi người được đầy Thánh Thần, để phát sinh những hoa trái là niềm vui và ơn bình an.
 
 
NĂM SỰ MỪNG IV
Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời.
Ta hãy xin cho được chết lành trong tay Đức Mẹ.
 
Suy niệm: Thiên Chúa đã giữ gìn cho Đức Maria không lây nhiễm nguyên tội, nay cũng giữ gìn không phải hư nát trong mồ. Mãn cuộc đời tại thế, Đức Maria thụ tạo duy nhất được lên trời cả hồn lẫn xác. Niềm hy vọng hé mở cho chúng ta. Muốn mục đích là muốn phương tiện. Phải bước theo cuộc hành trình đức tin của Đức Maria mới mong về trời được.
 
Ý nguyện: Không đặt câu hỏi: tôi có được lên trời không? Mà phải nói: tôi có muốn lên trời không? Hãy vươn lên tầm cao của cuộc sống.
 
 
NĂM SỰ MỪNG V
Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.
Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên Nước Thiên Đàng.
 
Suy niệm: Ai bền đỗ đến cùng mới được cứu rỗi. Để được thưởng cùng Đúc Mẹ trên Nước Thên Đàng, phải là những thiếu nữ khôn ngoan luôn đổ dầu đầy bình, những đầy tớ trung tín, biết sinh lợi trên những nén bạc được trao phó. Noi gương Mẹ Maria, chúng ta quyết trung thành trong những việc nhỏ để có thể trung thành trong những việc lớn, làm những việc bình thường nhưng với cung cách không tầm thường.
 
Ý nguyện: Xin cho mọi người biết tỉnh thức và sẵn sàng, trung tín và khôn ngoan, với niềm khát vọng: chính Chúa là phần thưởng trên hết mọi phần thưởng.
 
Giuse Nguyễn Hùng Cường
Hiệu đính: Lm. Giuse Phạm Bá Lãm