Đức Thánh Cha tiếp kiến Tòa Thượng Thẩm Rota: Cần phải đánh giá cẩn trọng những sai lỗi và chuẩn bị tốt hơn cho hôn nhân

Đức Thánh Cha tiếp kiến Tòa Thượng Thẩm Rota: Cần phải đánh giá cẩn trọng những sai lỗi và chuẩn bị tốt hơn cho hôn nhân

Đức Thánh Cha Phanxicô đã tái khẳng định rằng hôn nhân Kitô giáo trọn đời không chỉ là lý tưởng dành cho một số ít người mà dành cho tất cả mọi người

Sáng ngày 22/01/2015, trong huấn từ với Tòa Thượng Thẩm Rota tại Rôma, vốn nói đến vấn đề tuyên bố hôn nhân vô hiệu, Đức Thánh Cha nhắc nhở về hai vai trò quan trọng của họ: thứ nhất, là tòa án của gia đình, và thứ hai, là tòa án sự thật của mối dây liên kết thiêng liêng.

Về hai khía cạnh này, Đức Thánh Cha nói thêm: "Thực vậy, Giáo hội có thể bày tỏ tình yêu thương xót toàn vẹn của Thiên Chúa dành cho các gia đình, nhất là các gia đình bị tổn thương bởi tội lỗi và những thử thách của đời sống, đồng thời Giáo hội loan báo sự thật không thể chối bỏ của hôn nhân theo chương trình của Thiên Chúa". Đức Thánh Cha lưu ý rằng sứ vụ này được chủ yếu trao phó cho Đức Giáo Hoàng và các giám mục.

Đức Thánh Cha cho biết trong các phiên họp của Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình, Giáo hội "biểu lộ với thế giới rằng không thể có sự nhầm lẫn giữa các gia đình theo thánh ý Thiên Chúa và tất cả các loại kết hợp khác". Ngài nói: "Gia đình, được thiết lập dựa trên cơ cở hôn nhân bất khả phân ly, hiệp nhất và truyền sinh, thuộc về "ước mơ" của Thiên Chúa và Giáo Hội của Ngài để cứu độ nhân loại".

"Thông qua phương tiện của hôn nhân và gia đình, Thiên Chúa đã khôn ngoan kết hiệp hai thực tại con người lớn nhất: sứ vụ truyền sự sống và tình yêu thương chính đáng dành cho nhau giữa người nam và người nữ, mà họ được mời gọi làm trọn cho nhau bằng sự dâng hiến lẫn nhau không chỉ về thể xác mà trên hết là tinh thần".

Hôn nhân Kitô giáo không chỉ là một 'lý tưởng'

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh: "Những sai lỗi đến sự thiêng liêng của hôn nhân cần phải được đánh giá thật cẩn trọng. Vì thế, với một ý thức canh tân về trách nhiệm, Giáo Hội tiếp tục đề ra hôn nhân với các yếu tố thiết yếu của nó - con cái, lợi ích của vợ chồng, nên một, bất khả phân ly, mang tính bí tích - không phải là một lý tưởng cho một số ít người, mặc dù những kiểu mẫu hiện đại tập trung vào sự phù phiếm nhất thời, mà là một thực tại với ân sủng của Chúa Kitô, của tất cả các tín hữu đã được Rửa tội".

Chuẩn bị những điều cần thiết cho hôn nhân tốt hơn

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng có một lý do lớn hơn để mọi thành phần Giáo Hội cùng làm việc hướng đến "sự chuẩn bị thích hợp cho việc kết hôn, theo cách dạy giáo lý mới - tôi nhấn mạnh điều này: cách dạy giáo lý mới - như mong muốn của một số nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục".

Đức Thánh Cha nói thêm rằng thời đại chúng ta đang sống rất khó khăn, có thể là đối với các gia đình, có thể là đối với các mục tử, những người được mời gọi nâng đỡ họ.

Đức Thánh Cha đảm bảo rằng ngài cầu nguyện cho các thẩm phán, và nhắc nhở họ rằng ngài trông mong vào họ.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận bằng cách cầu nguyện, "Xin Đức Mẹ và Thánh Giuse cầu cho Giáo hội phát triển trong tinh thần của các gia đình và các gia đình ngày càng cảm nhận vai trò sống động và hoạt động của Dân Chúa".

Tạ Ân Phúc