Đức Thánh Cha tiếp kiến Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý

Đức Thánh Cha tiếp kiến Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý

Hôm thứ bảy 22/12, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp các thành viên của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Quốc gia Ý tại Vatican.

Trong một buổi tiếp kiến ​​7.000 thành viên của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Quốc gia Ý, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhớ đến các nạn nhân của thảm họa, cũng như các nhân viên cứu trợ đã hy sinh mạng sống của họ để cứu mạng cho những người khác.

Dấn thân và quảng đại

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Quốc gia Ý có nhiệm vụ bảo vệ tính mạng, tài sản và môi trường khỏi những thiệt hại phát sinh từ thảm họa. Trong bài phát biểu trước các nhân viên và thiện nguyện viên tham gia bảo vệ dân sự, Đức Thánh Cha đã nhìn nhận sự dấn thân và quảng đại của họ, đảm bảo tính hiệu quả của hệ thống liên đới công cộng “để bảo vệ an ninh cá nhân và tập thể”.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhắc nhở những người hiện diện rằng bảo vệ dân sự không chỉ liên quan đến các trường hợp khẩn cấp khi chúng xảy ra, mà còn làm việc để dự đoán và ngăn chặn thảm họa và hỗ trợ những người sống sót khi họ cố gắng hòa nhập trở lại bình thường sau thảm họa.

Tầm quan trọng của giáo dục

Đức Giáo hoàng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các sáng kiến ​​giáo dục hướng đén trẻ em và thanh thiếu niên, những người sẽ là công dân và thiện nguyện viên trong tương lai. Ngài cho hay: “Tôi luôn nói với những người trẻ, hãy cam kết yêu thương và bảo vệ thiên nhiên, và loan truyền giá trị chung sống trong một thế giới liên đới lớn hơn” - sẽ góp phần làm cho thế giới trở nên an toàn hơn.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô nhìn nhận rằng bảo vệ dân sự “là gia tăng kêu gọi hoạt động bên ngoài biên giới quốc gia, là một hệ thống có tổ chức dựa trên nguyên tắc bổ trợ”. Đây là nét đặc biệt của bảo vệ dân sự, vốn có thể truyền cảm hứng cho các lĩnh vực khác của đời sống công cộng”. “Tập hợp một cách nhanh chóng quanh bàn để thống nhất và thực hiện các lựa chọn hiệu quả, vượt qua chủ nghĩa cá nhân theo quan điểm chung, có thể trở thành phương pháp đáp ứng phù hợp hơn với nhu cầu của người dân theo quan điểm vì thiện ích chung.

Tạ Ân Phúc