Đức Thánh Cha thúc giục các giám mục Myanmar tiếp tục lên tiếng nói tiên tri

Đức Thánh Cha thúc giục các giám mục Myanmar tiếp tục lên tiếng nói tiên tri

Chiều tối thứ tư 29/11/2017, trong ngày thứ ba của chuyến tôi tông du đến Myanmar, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có cuộc gặp gỡ 22 giám mục Công giáo Myanmar và suy tư với họ về những niềm vui và thách đố trong sứ vụ của họ ở quốc gia này.

Cuộc gặp gỡ diễn ra tại Khu phức hợp Nhà thờ Chính tòa Yangon. Sau khi tiếp kiến tất cả các giám mục, ngài cũng được giới thiệu riêng cho mỗi Giám mục và ban phép lành mang tính biểu tượng cho những phiến đá góc của 16 nhà thờ, Đại Chủng viện và của Tòa Khâm sứ.

Giáo hội Công giáo ở Myanmar bao gồm 3 Tổng giáo phận và 13 Giáo phận. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công Giáo Myanmar là Đức Tổng Giám mục Felix Lian Khen Thang.

Đức Thánh Cha tập trung thảo luận với các Giám mục về các khái niệm về chữa lành, đồng hành và tiên tri.

Ngài nói về sự cần thiết phải hàn gắn và hòa giải ở một đất nước đang nỗ lực để vượt qua những chia rẽ sâu sắc và xây dựng sự thống nhất quốc gia và nhấn mạnh đến giá trị quý báu bởi sự đa dạng văn hoá và tôn giáo, trách nhiệm của các giám mục là giúp thúc đẩy việc chữa lành và hiệp thông  trên mọi bình diện.

Tập trung chú ý đến "sự đồng hành", Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhở các giám mục rằng vị mục tử nhân lành phải luôn hiện với đàn chiên của mình. Ngài nói rằng Giáo hội được mời gọi "ra đi" mang ánh sáng Tin Mừng vào mọi lĩnh vực và ngài thúc giục họ thực hiện một nỗ lực đặc biệt để đồng hành với người trẻ và "quan tâm đến việc huấn luyện họ trong các nguyên tắc đạo đức lành mạnh, sẽ hướng dẫn họ đối mặt với những thách đố của một thế giới đang thay đổi nhanh chóng".

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói về tiếng nói tiên tri của Giáo hội rằng "hàng ngày làm chứng cho Tin Mừng qua các công việc giáo dục và bác ái, bảo vệ nhân quyền, ủng hộ nền dân chủ". Ngài khuyến khích các giám mục và cộng đồng Kitô hữu tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong đời sống xã hội và đứng vững cho những người nghèo nhất và những người dễ bị tổn thương nhất cũng như giúp bảo vệ môi trường.

Tạ Ân Phúc