Đức Thánh Cha Phanxicô tông du Myanmar: Thánh lễ tại Yangon