Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến toà Thượng Thẩm Rota

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến toà Thượng Thẩm Rota

WHĐ (31.01.2018) – Sáng 29-1-2018, nhân dịp khai mạc Năm tư pháp mới của Giáo hội, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các thẩm phán, luật sư của toà Thượng Thẩm Rota ở Roma. Trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc lại tầm quan trọng của việc chuẩn bị hôn nhân và nhấn mạnh đến vai trò trọng yếu của lương tâm.

Đức Thánh Cha nói: “Lương tâm đóng vai trò quyết định trong những lựa chọn quan trọng mà những người sắp kết hôn phải đối mặt khi dấn thân vào đời sống hôn nhân. Ngày nay lương tâm của họ thường bị “điều kiện hoá”: Làm sao để cứu người trẻ khỏi những ồn ào huyên náo của cái phù du, vốn chỉ đưa họ đến chỗ từ chối dấn thân cách vững bền và tích cực cho điều thiện hảo của cá nhân cũng như cộng đoàn? Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, đồng thời  nhấn mạnh tính cấp bách của việc huấn luyện cho họ biết “xây dựng và gìn giữ ngôi đền thâm sâu của lương tâm con người.

Một kinh nghiệm sống đức tin, đức cậy và đức ái liên lỉ lại càng cần thiết hơn để giúp người trẻ có thể quyết định, với một lương tâm chắc chắn và lành mạnh, bước vào đời sống hôn nhân để mở ra cho cuộc sống là niềm vui lớn lao cho Thiên Chúa, cho Giáo hội và cho nhân loại.

Một chương trình huấn luyện “lâu dài và khó khăn”

Đức Thánh Cha nói thêm: Công cuộc huấn luyện này, lâu dài và khó khăndựa trên “mối tương quan cần thiết giữa “việc trung thành với Huấn quyền và sự quan tâm cấp bách của Giáo hội đối với các tiến trình tâm lý và đạo đức của tất cả những ai được kêu gọi sống đời hôn nhân.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh, mối quan tâm đến lĩnh vực thiêng liêng của lương tâm các tín hữu là trng tâm của công việc của các thẩm phán và luật sư của Toà Thượng Thẩm Rota, những người có trách nhiệm phân định tính vô hiệu của một cuộc hôn nhân, đồng thời nhắc nhở họ rằng theo nghĩa này họ đang thi hành “thừa tác vụ đem lại bình an cho lương tâm.

Đức Thánh Cha cảnh báo: Sự liên kết chặt chẽ giữa lĩnh vực lương tâm và lĩnh vực của các vụ xử hôn phối mà anh em thi hành hng ngày, đòi hỏi phải tránh đừng để việc thi hành công lý chỉ còn là một nhiệm vụ thuần túy bàn giấyNếu các toà án giáo hội rơi vào cám dỗ này, đó là phản bội lương tâm Kitô giáoNgài nhấn mạnh thêm: “Chúng ta đừng để cho lương tâm của các tín hữu đang gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân khép lại với con đường của ân sủng.

Đức Thánh Cha cũng nhắc lại việc ban hành hai Tự sắc (Mitis Iudex Dominus Iesus và Mitis et misericors Iesus) vào tháng Chín 2015, nhằm đẩy nhanh tiến trình và tạo sự dễ dàng hơn trong thủ tục của t án về các vụ án cứu xét tính vô hiệu của hôn nhâncũng như vai trò chính của Đức giám mục giáo phận, đích thân ngài là “thẩm phán duy nhất trong thủ tục vắn tắt của các vụ án hôn phối.

Khi tuyên bố một cuộc hôn nhân vô hiệu, Giáo hội nhận định rằng bí tích đã không được cử hành một cách có hiệu lực, do đó cuộc hôn nhân ấy chưa từng tồn tại, chứ không đặt vấn đề rằng một cuộc hôn nhân luôn là bất khả phân ly nên không thể hủy bỏ. Lời tuyên bố hôn nhân vô hiệu cho phép đôi vợ chồng được tái hôn theo phép đạo, trong khi Giáo hội không chấp nhận việc ly dị và coi việc tái hôn dân sự là không chung thủy với người chồng/vợ thật sự.

(Theo La Croix)

Minh Đức

 Nguồn: Website Hội đồng Giám mục Việt Nam