Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến Giáo triều về việc cải tổ hoạt động truyền thông

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến Giáo triều về việc cải tổ hoạt động truyền thông

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến Giáo triều về việc cải tổ hoạt động truyền thông

WHĐ (01.06.2016) – Theo thường lệ sáu tháng một lần, hôm thứ Hai 30-05, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp các vị trong Giáo triều. Chương trình nghị sự bắt đầu bằng việc bàn về cải tổ hoạt động truyền thông của Toà Thánh. Đức ôngDario Viganò, Chủ tịch Quốc vụ viện Truyền thông (cơ quan mới được thành lập vào tháng Sáu 2015, giữ nhiệm vụphối hợp các cơ quan khác nhau đang hoạt động trong lĩnh vực truyền thông của Toà Thánh, đặc biệt là Đài phát thanhVatican) đã đưa ra bản phúc trình tại cuộc yết kiến này.

Một tháng trước đây, tại cuộc hội thảo về các cơ quan truyền thông Toà Thánh, Đức ông Viganò đã lưu ý việc cải tổ này không chỉ thay đổi về danh xưng, mà còn đặt lại suy nghĩ nhằm mang lại hiệu quả hơn cho hoạt động truyền thông của Toà Thánh, nhất là trong lĩnh vực truyền thông kỹ thuật số.

Năm nay, lịch trình cải tổ tập trung vào việc hợp nhất Đài phát thanh Vatican và Trung tâm truyền hình Vatican. Cuộc tiếp kiến trước đây của Đức Thánh Cha dành cho các vị hữu trách trong Giáo triều vào tháng Mười Một đã tập trung vào hai chủ đề chính: hiện tượng di dân và quan hệ với Hồi giáo. Việc cải tổ Giáo triều và hợp nhất một số cơ quan trung ương đã không được đề cập đến trong cuộc tiếp kiến đó. Về vấn đề cải tổ Giáo triều, Đức Thánh Cha một lần nữa, vào dịp lễ Giáng sinh, đã khẳng định trước các vị hữu trách cao cấp nhất tại Vatican: công cuộc cải tổ dứt khoát sẽ diễn ra với quyết tâm và sự sáng suốt.

(Theo Vatican Radio)

 

Thành Thi