Đức Thánh Cha Phanxicô: “Thiên Chúa không bao giờ chối bỏ con cái của Ngài”

Đức Thánh Cha Phanxicô: “Thiên Chúa không bao giờ chối bỏ con cái của Ngài”

Trong buổi triều yết chung hôm thứ tư tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha tiếp tục bài giáo lý của mình về Bí tích Rửa tội, ngài nói rằng chúng ta được dìm vào trong mầu nhiệm sự chết của Chúa Kitô và bước đi cuộc sống mới.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói với những người hành hương quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô hôm thứ Tư 09/5/2018 rằng: “Thiên Chúa không bao giờ chối bỏ con cái của Ngài. Ngài yêu thương chúng ta rất nhiều - như một người Cha - và không để chúng ta một mình”.

Đức Thánh Cha giải thích rằng mối tương quan này là dứt khoát, nhờ vào nghi thức Rửa tội, nó ghi một dấu ấn không thể xóa nhòa trong tâm hồn: "một dấu ấn tinh thần không thể xóa nhòa bằng bất kỳ tội lỗi nào".

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng dấu ấn của Bí tích Rửa không bao giờ bị xóa đi "ngay khi một người trở thành một tên tội phạm giết người, một người phạm tội bất công", dấu ấn ấy vẫn không bị xóa đi. Tuy nhiên, ngài cảnh báo, "tội lỗi ngăn cản Bí tích Rửa tội đem lại hoa trái cứu độ".

Sống một đời sống theo Chúa Giêsu

Đức Thánh Cha cho hay ngay cả khi con người “xấu hổ thay” phạm tội trọng và “chống lại Thiên Chúa”, người ấy “tiếp tục là con Thiên Chúa” bởi vì “Thiên Chúa không bao giờ chối bỏ con cái của Ngài”. Tuy nhiên, là thành viên của thân thể Chúa Kitô, chúng ta cam kết tránh tội lỗi và đời sống chúng ta đi theo Ngài bằng các chứng tá ​​đức tin và tình yêu của mình.

Đức Thánh Cha nói rằng theo sau sự tái sinh của chúng ta trong nước rửa tội, chúng ta được xức dầu thánh như một dấu chỉ của sự chia sẻ vai trò của Đức Kitô là tư tế, vương đế và tiên tri, chúng ta được mời gọi bắt chước Ngài trong phục vụ yêu thương anh chị em của chúng ta.

Bí tích Rửa tội mở cửa cho đời sống phục sinh

Qua Bí tích Rửa tội, chúng ta cùng mai táng với Chúa Giêsu trong cái chết để “như Chúa Kitô được sống lại từ kẻ chết, vì vậy chúng ta cũng có thể bước đi trong cuộc sống mới”.

Đức Thánh Cha kết luận “Bí tích Rửa tội mở ra cánh cửa cho chúng ta vào cuộc sống phục sinh, không phải là cuộc sống trần tục. Một cuộc sống theo Chúa Giêsu”.

Tạ Ân Phúc