Đức Thánh Cha Phanxicô Sẽ Gặp Gỡ Các Vị Cao Niên và Các Bậc Làm Ông Bà vào Tháng Chín 2014

Đức Thánh Cha Phanxicô Sẽ Gặp Gỡ Các Vị Cao Niên và Các Bậc Làm Ông Bà vào Tháng Chín 2014

Đức Thánh Cha Phanxicô Sẽ Gặp Gỡ Các Vị Cao Niên và Các Bậc Làm Ông Bà vào Tháng Chín 2014

Theo Đài Vatican, trong ngày mang tên “Phúc Lành Cho Một Đời Trường Thọ” dành cho giới cao niên  do Hội Đồng Tòa Thánh về Gia Đình tổ chức, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành Thánh Lễ  tại Quảng trường Thánh Phêrô vào buổi sáng ngày 28-9-2014 và trong ngày hôm đó ngài sẽ tiếp kiến các vị cao niên và các bậc ông bà.

Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia Đình, Đức TGM Vincenzo Paglia, cho biết sở dĩ có sáng kiến tổ chức ngày này là vì Tòa Thánh coi tuổi già không phải là một sự suy sụp nhưng là một ơn gọi.

“Nhờ ơn Chúa, những năm tháng tuổi đời cứ chồng chất – xã hội chấp nhận điều ấy – nhưng, đàng khác, vấn đề này vẫn chưa được nhận thức một cách đúng đắn. Đúng ra là chưa có nhận thức thích đáng  về cả phương diện chính trị, kinh tế cũng như văn hóa.”

Đức TGM Paglia nói ngài hy vọng sự kiện này sẽ thúc đẩy mọi người chú ý đến tầm quan trọng của tuổi cao niên. Ngài còn nói thêm: “Cần phải nhấn mạnh rằng người cao tuổi không phải chỉ là đối tượng phải chú ý và phải chăm sóc thôi đâu, mà chính các ngài cũng cống hiến cho đời một triển vọng mới. Đó mới chính là vấn đề.”

“ Cho nên tuổi già của các ngài cần phải được  suy nghĩ lại, và sự cống hiến của các ngài cho đời và trong Hội Thánh cần phải được xem xét lại.” Đức TGM cả quyết : Giáo Hội phải lưu tâm nhiều hơn đến  các người cao niên.

Đề cập đến vai trò của giới cao niên và những bậc làm ông bà, Đức TGM cho biết ngoài những bổn phận truyền thống là thông truyền đức tin và giúp đỡ các người làm cha làm mẹ, các vị cao niên cũng còn đảm trách  nhiệm vụ trong những lãnh vực quan trọng khác, như cầu nguyện  và loan báo Tin Mừng.

Suy nghĩ về tất cả những gì các bậc cao niên đã đóng góp về mặt văn hóa và bằng những trải nghiệm của các ngài, Đức TGM Paglia mời gọi  xã hội dân sự cần phải quan tâm đến  tuổi cao niên với một sự chăm sóc đặc biệt và cần phải coi sự suy giảm sức sống không phải như một  thảm trạng chung cuộc, nhưng đúng ra lại là một chứng từ  của niềm hy vọng về đời sau.

                                                                                  Antôn Uông  (theo ZENIT ngày 2-7-2014).