Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ với các bậc cha mẹ Công giáo hãy xây dựng những chiếc cầu

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ với các bậc cha mẹ Công giáo hãy xây dựng những chiếc cầu

Hôm thứ Bảy 05/12/2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ Hiệp hội Phụ huynh Công giáo nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Hiệp hội.

Đức Thánh Cha khích lệ các tham dự viên thăng tiến giáo dục, tập trung vào sự tràn đầy nhân bản, về những gì mang ý nghĩa là con người và một nền nhân bản đích thực. Ngài nhắc lại lời mời gọi mà ngài vừa đưa ra cho Đại hội Thế giới các nhà giáo dục khi nói rằng giáo dục Công giáo phải dành cho tất cả mọi người, và không chọn người đón nhận theo cách chọn lọc tinh hoa.

Đức Thánh Cha nói rằng "Không có thử thách nào cao quý hơn!" khi những chiếc cầu được xây dựng giữa trường học và đất nước, trường học và gia đình, trường học và các tổ chức dân sự. Ngài khích lệ các bậc cha mẹ xây dựng sự hiệp nhất nơi mà chia rẽ gia tăng và tạo ra sự hòa hợp để loại trừ nó.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhấn mạnh vai trò của cha mẹ là nhà giáo dục đầu tiên. Ngài nói: "Là các bậc cha mẹ, anh chị em là những người coi sóc với trách nhiệm và quyền đầu tiên, không thể thiếu nhằm giáo dục con cái". Do đó cha mẹ giúp đỡ một cách tích cực và liên tục các công việc của trường học. Đó là bổn phận của cha mẹ để đảm bảo rằng trường học làm theo nhiệm vụ này, nhất là khi giáo dục được định hướng là Công giáo. "Tôi cầu nguyện cùng Chúa để một trường Công Giáo không xem thường ý nghĩa của tính từ này!"

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng yêu cầu các bậc cha mẹ và các nhà giáo dục đừng bao giờ bán đi các giá trị nhân bản và Kitô hữu vốn làm chứng cho những giá trị của gia đình, nhà trường và xã hội.

Đức Thánh Cha kết luận bằng cách đề cập đến Tin Mừng Thánh Luca, chương 2 câu 52: "Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta".

Tạ Ân Phúc