Đức Thánh Cha Phanxicô củng cố tinh thần những người tuần hành bảo vệ sự sống ở Canada

Đức Thánh Cha Phanxicô củng cố tinh thần những người tuần hành bảo vệ sự sống ở Canada

Hôm 08/05/2014, Đức Thánh Cha Phanxicô đã củng cố tinh thần của những người phò sự sống đang quy tụ tại Ottawa, ngài quả quyết với họ sẽ cầu nguyện để cuộc tuần hành quốc gia sẽ "thúc đẩy hơn nữa sự tôn trọng quyền bất khả xâm phạm đối với sự sống mỗi người từ lúc hoài thai cho đến khi qua đời theo cách tự nhiên".

 
Bức điện của Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh Vatican vang vọng những thông điệp tương tự Đức Thánh Cha đã gởi đến những người tuần hành bảo vệ sự sống ở Washington, D.C., Rô-ma. Bức điện được gởi đến Đức Hồng Y Gérald Cyprien Lacroix, Tổng Giám Mục Québec Giám Mục chủ tịch của Giáo Hội Canada.

Hôm 08/05/2014, Đức Hồng Y Lacroix đã đọc bức điện này trước hàng ngàn người hôm nay tập trung trước tòa nhà Nghị viện Parliament Hill. Ngài là một trong số các Giám mục Công giáo tham gia Cuộc Diễu Hành Toàn Quốc Vì Sự Sống, trong đó có Đức Hồng Y Thomas Collins, Tổng Giám Mục Toronto, và Đức Cha Terrence Prendergast, S.J., Tổng Giám Mục Ottawa.

Đức Cha Paul-André Durocher, Tổng Giám Mục của Gatineau, Chủ tch Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Canada đã chủ tế một Thánh lễ đặc biệt tại nhà thờ Chánh tòa trong giáo phận của Ngài. Bên cạnh đó, các Giám mục trên khắp Canada đã tham gia nhiều cuộc tuần hành trong phạm vi địa phương tỉnh thành để ủng hộ bảo vệ phẩm giá của sự sống con người.

Dưới đây là toàn văn thông điệp của Đức Thánh Cha:

Đức Thánh Cha Phanxicô vui mừng chào đón tất cả những người tham gia vào Cuộc Diễu Hành Toàn Quốc Vì Sự Sống lần thứ 17 tại Ottawa, và Ngài quả quyết sẽ gắn bó với về mặt tinh thần khi họ làm chứng cho phẩm giá mà Thiên Chúa ban tặng, vẻ đẹp và giá trị của sự sống con người. Ngài cầu nguyện để sự kiện này sẽ thúc đẩy hơn nữa sự tôn trọng quyền bất khả xâm phạm đối với sự sống mỗi con người từ lúc hoài thai cho đến khi qua đời theo cách tự nhiên, và Ngài ủng hộ cho nỗ lực của tất cả những ai gắng công làm việc để đảm bảo cho nhân quyền cơ bản này nhận được sự bảo vệ thích hợp của luật pháp. Đối với các nhà tổ chức và những người tham gia, và đặc biệt đối với những ai giúp đỡ những người phụ nữ đang gặp khủng hoảng trong thời kỳ mang thai, Đức Thánh Cha chân thành ban Phép Lành Tòa Thánh như dấu chỉ của niềm vui và bình an trong Chúa Phục Sinh.

Đức Hồng Y Pietro Parolin

Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Vatican

 

Lê Quang Tỵ