Đức Thánh Cha: Lòng thương xót hướng đến người di dân

Đức Thánh Cha: Lòng thương xót hướng đến người di dân

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn chủ đề của Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn năm 2016 là: “Người di dân và người tị nạn đòi hỏi chúng ta. Câu trả lời từ Tin Mừng Lòng thương xót”. Thông cáo của Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người Di dân và Du mục nói rằng việc lựa chọn chủ đề này hoàn toàn phù hợp với nội dung của Năm Thánh về Lòng thương xót sắp tới do Đức Thánh Cha ấn định.

Chủ đề được lựa chọn nhấn mạnh đến hai khía cạnh: thứ nhất là tình hình nguy cấp của việc rất nhiều người nam, người nữ và trẻ em bị buộc phải rời bỏ nhà cửa của họ, đây là một thực tế đang thách thức chúng ta và phá vỡ rào cản của sự thờ ơ đang thường xuyên ngự trị. Thứ hai là phản ứng của thế giới và cụ thể là Giáo Hội đối với hoàn cảnh khốn khó của người di dân. Thông cáo nói rằng Đức Thánh Cha thúc giục giáo dân suy tư về lòng khoan dung về thể xác và tinh thần suốt trong Năm Thánh sắp tới bao gồm cả việc tiếp đón những người lạ.

Nhắc đến Giáo Hội địa phương, Hội đồng Tòa Thánh đề xuất về việc làm thế nào để Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn năm 2016 có thể để lại dấu ấn trong từng Giáo phận và đề nghị rằng người Di dân và Tị nạn cũng được hoạt động tích cực trong dịp này. Hội đồng Tòa Thánh cũng thúc giục Giáo hội địa phương nâng cao nhận thức về hoàn cảnh khốn khổ của người Di dân và Tị nạn giữa cộng đoàn Kitô giáo.

Tuyết Hạnh